tisdag 21 november 2023

En skola i förfall..

Alla har gått i skolan och det är troligtvis anledning till att alla också anser sig veta bäst kring allting. Alla kan nämligen jämföra med hur det var förr. Ingen förutom vi som arbetar i skolan vet hur det är nu.
Mycket har förändrats på mina tjugo år i yrket och jag kan inte påstå att det alltid är till det bättre.
För det första är jag övertygad om att det hade varit bättre med en i grunden styrd statlig skola.
Klara riktlinjer och samma system över hela Sverige samt över alla årskurser.
Ett gemensamt synsätt och tänk.

Jag anser därutöver att hela systemet för utbildningen ska göras om och flummet ska plockas bort. Många av de som arbetar längst upp eller skriver läroplaner är det som inte orkar med eleverna.
Det sista exemplet med det är den förra läroplanen.
Jag gick igenom alla författarna och tänk... ingen av dem arbetade aktivt som lärare.
Alla hade arbetat något år och sedan gått vidare till högskolevärlden.
Resultatet ser vi nu.

Efter hand plockar man nu bort det som bestämdes.
Barn behöver inte skärmar alla dagar.
Böcker ansågs fel och alla elever skulle istället ha en dator.

Jag tror att allting kan komplettera vartannat.
Självklart kan man ha datorer men absolut inte som det viktigaste verktyget.
På lågstadiet bör fokus läggas på att lära sig läsa, skriva och räkna.
Eventuellt kan datorerna införas efter det.

Problemet med skolan idag är dock att man ändrar sig efterhand.
Man hoppar fram och tillbaka.
Utbildningen till lärare fokuserar inte på fungerande sätt utan att du ska lära dig om allting från dåtid. Varenda gubbe med idéer ska tas in och vikten läggs på mängder med flummiga arbeten som ska skrivas korrekt, istället för att fokusera på en kortare mer intensiv utbildning med mer praktik.
Antalet år är inte det relevanta utan kunskapen.
Därför måste systemet göras om.

Nu ska det in böcker igen?
Ja, det vill de flesta som arbetar inom skolan och jag förfäras över att det svänger som det gör. Självklart ska eleverna ha böcker. På samma sätt borde det vara en självklarhet att det finns fysiska kartor i ett klassrum. Det är dock ingen självklarhet.
Gör om och gör rätt.