fredag 3 november 2023

Dags att sparka lite vårdpersonal!

Vården i alla delar av Sverige går med oerhörda underskott.
Sammanlagt 17 miljarder back och lösningen blir många gånger att spara in på personal som går i pension, men mycket personal kommer även att dras in.
Det jag inte förstår är varför man inte sätter sig ner och verkligen funderar.
För ett tag sedan berättade region väst att antalet anställda hade ökat med cirka 1200 personer. Ingen av dem var anställda inom vården.
Alla hade anställts inom administrationen.

Hade detta varit åttiotalet eller nittiotalet så hade jag kunnat förstå ökningen på den administrativa sidan.  Jag har dock väldigt svårt att förstå att detta händer nu. 
Det är en datorålder där all teknik finns för att skapa lösningen på alla bekymmer.
Det mesta är digitaliserat.
Därmed borde också allt det administrativa arbetet minska då diverse algoritmer kan sköta allt som behövs.

När nu regionerna går med underskott så måste man fråga sig vilka som är viktigast.
Är det den politiska delen?
Den administrativa?
Den vårdande?
För mig är svaret solklart.
Ska man börja spara så är det jättebra att man kan klara mycket inom de naturliga pensionsavgångarna, men därefter så är det inte vårdpersonalen som ska sparkas.
Som politiker i tuffa tider bör man självklart börja med sig själv.

Jag har flera gånger tidigare hänvisat till skämtbilden, som jag tyvärr inte hittar, som visar ledarkannibalen när han säger till de andra kannibalerna att de under tre veckors tid har ätit chefer och mellanchefer utan att någon märkt något.. och nu undrar han vem som åt upp städerskan för DET hade alla märkt.
Viktigast sitter inte längst upp i hierakin.
Viktigast kan vara den som många inte tänker på.
Jag hänvisar väldigt ofta till detta i olika sammanhang även för att elever ska förstå värdet av vad som görs. Försvinner rektorn märker ingen det, men skulle det inte städas på toaletterna varje dag så har vi oerhörda problem inom ett par dagar.

När nu vården ska spara och samtidigt går på knäna.. då är det inte dags att ta bort dem längst ner, utan istället rensa uppifrån.
Måste alla chefer, mellanchefer och politiker finnas just där?
Jag blir hellre av med lite chefer än att man tar bort den personal som faktiskt är där för patienternas skull.