lördag 18 november 2023

Ett ljus i mörkret.

Ingen är ofelbar och med absolut tydlighet har även det svenska rättsväsendet visat att det inte är ofelbart. Hovrättens dom i "Snippafallet" tas nu om.
Det finns både positiva och negativa saker med mycket, och ska man se det på ett bra sätt så gör ju rättsväsendet nu korrekt.
Högsta domstolen river upp Hovrättens dom.
Uppenbarligen förstår då HD vad en snippa är, vilket inte Hovrätten gjorde.

Flickan berättade att den vuxne hade satt fingret i hennes snippa.
Orden snopp och snippa är ord som barn idag lär sig via sånger och barnprogram.
Det läggs inte någon exakt definition om exakt vad ordet snippa innebär, men om ett barn berättar att en man satt sitt finger i hennes snippa så bör det inte finnas någon oklarhet kring vad det betyder.

Jag har skrivit detta tidigare och jag skulle vilja påstå att denna dom är en produkt av ett domstolsväsende som har en för hög ålder. Äldre människor, främst män, återfinns ofta här och när det då kommer till händelser och saker i modern tid så blir det jobbigt när dessa två krockar.
Två av nämndemännen avslutade sitt uppdrag efter domen.
Efter påtryckningar.

Om man då tänker att mina funderingar är fel, så bör man ta sig en funderare över kring det faktum att FNs barnkonvention är antagen av Sverige. Den krockar fullständigt med det domslut som togs här.
Ingenstans kan man påstå att det bästa för en tioåring är att få fingrar upp i underlivet.
Domen har bara helt krasst gått på att de inte förstod betydelsen av flickans ord.
Istället för att du be om ett förtydligande eller att helt enkelt bara fråga runt, så går man efter en bok som inte är uppdaterad.
Ord kan förändra sin betydelse över tid.

Tänk detta stackars barn som ensam ska utsättas för detta.
Först händelsen i sig, och sedan skammen att det var hon som inte var tillräckligt bra.
Att hon inte var tydlig.
Hon berättar alltså inte vad som har hänt en gång, utan hon berättar TOLV gånger att fingret var inne i hennes snippa. Förutom det, så visar hon.
Detta räckte inte.

Det som nu händer är rätt.
Hur ska någon ha en tro på rättsväsendet när de gör som man gjorde med denna dom!?