fredag 22 april 2016

En åldersfråga?

Narkotika fritt till de som vill ha..
Eller strikta regler?

En avkriminalisering innebär inte att droger blir lagliga. Det innebär att missbrukare ska få vård och senast i helgen hade jag denna fråga uppe i en motion till Moderaternas förbundsstämma. Nu går Kofi Annan ut och anser att politiken dödar fler än drogerna och jag kan inte göra så mycket mer än att heja på hans kamp.
Allt för många människor har hamnat mellan stolarna i system som helt uppenbarligen inte fungerar och Sverige är ett klockrent exempel på detta. Jag tror de flesta människor känner någon som har tagit droger, tar droger eller vet vart man får tag i de droger man skulle vilja ha. Man behöver inte vara Einstein eller hjärnfysiker för att lösa problemet.

Ingen som har läst på om Portugals modell kan fördöma den för den har verkligen fungerat. Att jämföra våra länder är ett väldigt effektivt sätt att se att det inte är bra som vi gör. Förbud, straff och böter är inte samhällseffektivt i det system vi nu har, utan tvärtom.
svt.se

Jag känner många gånger att denna fråga är en åldersfråga för senast i helgen när detta diskuterades var min uppfattning att de yngre människorna i församlingen hade en annan åsikt än de äldre. I mina ögon är man ingen knarkare för att man tar en drog någon gång då och då på samma sätt som jag inte anser någon vara en alkoholist för att de tar ett glas vin till maten eller på helgen.

Jag är inte själv intresserad av att använda några former av droger utan ser det strikt ur ett samhällsperspektiv. När de narkotikarelaterade dödsfallen har räknats har Sverige mer än det tjugodubbla antalet jämfört med Portugal. Samhällsbesparingarna för att de som missbrukar får stora konsekvenser för samhället i stort. Kostnaden för drogrelaterade brott såsom inbrott och stölder har nästan försvunnit. Då det inte längre är straffbart att ha en drog för eget bruk på sig behöver inte marknaden styras av de kriminella.

I denna debatt känner jag mig nu i samma sits som med sprututbytesprogrammet som blev totalt stoppat av bland annat mitt parti. Nej, ok. Du får inte använda droger, men genom att ge missbrukarna rena sprutor sparar det samhället stora kostnader då många sjukdomar försvinner när renlighet tillsätts. Jag minns att jag under en utbildning i huvudstaden hade just sprututbytesprogrammet som en del i vad jag ville införa i Sverige och det blev diskussioner. En av de som var starkast emot det jag sa kom sedan och ändrade sig för samma dag kom rönen om hur många liv och hur mycket pengar detta program hade sparat Skåne.

Jag hoppas och önskar om en förändring på synen av bruk, missbruk och Portugals modell. Sveriges modell fungerar ju uppenbarligen inte.

Utdrag från artikeln:

"Portugal

2001 ändrade Portugal sin narkotikapolitik radikalt när man som första europeiska land avkriminaliserade innehav för eget bruk av alla droger. Drogerna i sig är fortfarande olagliga och försäljning och smuggling kan ge höga straff, men den som ertappas med en mindre mängd för eget bruk kan ges böter eller erbjudas behandling om man bedömer att personen är i riskzonen för missbruk. Att ha använt och innehavt små mängder illegal narkotika är alltså inget någon kan hamna i fängelse eller få en prick i brottsregistret för.
Sedan den nya lagen infördes har landets narkotikarelaterade dödlighet sjunkit stort och i dag handlar det om 3 dödsfall per miljon invånare. I Sverige är motsvarande siffra 70 dödsfall per miljon invånare, alltså mer än 20 gånger så stor. Antalet hivsmittade injektionsmissbrukare har också sjunkit rejält, från 1482 stycken år 2000 till 78 stycken 2013. Kritikernas löften om en explosion av nya droganvändare har inte heller infriats, snarare pekar mycket mot att droganvändandet snarare minskar.

Sverige

Internationellt ses den svenska narkotikapolitiken ofta som mycket repressiv. Bland annat har Sverige fått skarp kritik för sin narkotikapolitik av FN:s kontor för mänskliga rättigheter. Sedan 1988 har det varit kriminellt att använda narkotika för eget bruk och polisen har möjlighet att ta urin- och blodprov på människor som misstänks ha narkotika i kroppen.
De senaste året har dock ett visst retorikskifte, och till viss del även skifte i policy, skett. Nuvarande folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har erkänt att Sverige misslyckats med delar av politiken och att något måste göras åt den mycket höga narkotikadödligheten och det problematiska missbruket, som i en internationell jämförelse är högt."

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fran-legalisering-till-dodsstraff-droglagar-runt-om-i-varlden
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kofi-annan-darfor-maste-kriget-mot-drogerna-fa-ett-slut