söndag 3 april 2016

Landet där lagen är uddlös.

Kom till Sverige och håll dig kvar olagligt. Därefter ska du få en del utav den kaka alla födda i landet och nu arbetandes människor delar. Jag var emot det förr och är det fortfarande.
Självklart ska det finnas akut hjälp men nu förstår jag verkligen inte.

Mitt tänkande delas upp i två delar: vuxna och barn.
Barn kan aldrig hjälpa vart de befinner sig eller vilka deras föräldrar är vilket gör att de för mig ska få en del av den svenska välfärd som finns genom skolgång. Föräldrarna ska dock inte få stanna och om det nu är meningen att Sverige ska hjälpa varenda rumän som tar sig till Sverige, ska vi inte gå ut med det offentligt då? Så att det blir lika för alla?

Romska tiggare kan nu kräva skolgång skriver SVT och det gör mig direkt upprörd.
Vad hände med den svenska lagen?
Lagen är väldigt tydlig på vissa saker och den ene är att om du uppehåller dig i vårt land mer än ter månader utan försörjning är du här olagligt och ska återvända dit du kom. Det andra är att barn har rättigheter och de ska följas oavsett vilka föräldrarna är.
kommers.se

Redan 2013 kom lagen som sa att papperslösa flyktingar skulle ha rätt till skolgång. Nu säger Skolinspektionen att EU-medborgare som stannar i Sverige mer än de tre månader de får, och har barn med sig, får ansöka om skolgång för dem. Skämtar ni eller?
Vad är då skillnaden mellan en papperslös flykting och en person från EU som inte har uppehållsrätt eller papper? jag kan inte se skillnaden så vill någon förklara den är jag tacksam. De människor som nu ska få kräva skolgång är illegala. De är i Sverige trots att svensk lag säger att det är olagligt!
Ska inte lagen vara lika för alla eller jag slipper fortkörningsböter i framtiden?
Kanske kan få lite avkall på skatten för att jag inte utnyttjar alla system som finns?

EU skapade den fria rörlighet som jag så länge har ansett vara bra. Det innebar dock inte att vem som helst skulle kunna flytta vart som helst för att sedan leva på de människor som gör rätt för sig i det landet. Ska Sverige nu försörja alla fattiga människor i Europa och världen?

EU-rätten, den rättsordning som EU grundar sig på, säger att unionsmedborgare enbart får stanna längre än tre månader i ett land om de kan försörja sig själv genom att vara företagare eller arbetstagare. Undantagna är sedan studenter, pensionärer eller människor som kan visa en förmögenhet som gör att de inte lever på landet de bor i. Det krävs dessutom av dem alla att de ska ha en heltäckande försäkring för att de inte ska leva på Sveriges välfärd om det händer någonting med dem. Om nu barnen till dessa tiggare per automatik ska få skolgång anser EU-rätten att Sverige också ska försörja föräldrarna. De ska då alltså få en del av vår välfärd genom försörjningsstöd, tidigare socialbidrag, samt övriga bidrag som finns.
Är detta verkligen ok?

Det system vårt land så länge byggt upp för att vi ska kunna bli gamla eller sjuka, att barnen ska få skolgång och trygghet kommer haverera när vartenda barn från varenda fattig person i Europa plötsligt kan komma hit och kräva sin rätt. Är alla beredda att försörja en hel stat till?

Jag anser att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet och som jag ser det är det inte att bo kvar hos föräldrarna i dessa fall. Har inte barnet ett eget rum, rinnande vatten och toalett ska föräldrarna inte få ha hand om dem. Som jag ser det borde dessa barn därför omedelbart omhändertagas och skulle det då vara så att föräldrarna protesterar får de valet att åka hem med sina barn. Detta kan göra att de inte utsätter barnen för denna resa och i sin tur kanske de kan få dela v de pengar EU faktiskt ger Rumänien för att dessa barn ska få en ordentlig skolgång i Rumänien. Tiggarna måste förstå att det bästa för deras barn är en ordentlig skolgång och den finns i deras hemland om de väljer att följa det system som finns där.
Då Rumäniens utrikessenator är uppväxt som ett romskt tiggarbarn på gatan litar jag på honom när han säger att det är en attitydförändring som krävs då ett helt samhälle inte kan anpassa sig till några få individer. Det är bättre att de få individerna anpassar sig till det system som fungerar för alla andra.

Jag anser INTE att varenda barn vars föräldrar råkar befinna sig i Sverige ska få en skolgång här utan i sitt hemland dit föräldrarna ska förflytta sig när deras tre månader i Sverige har passerat.
Väljer de ändå att stanna ska barnen omhändertas.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/barn-till-romska-tiggare-kan-krava-skolgang-i-sverige
http://www.svd.se/polisen-gor-inte-sitt-jobb-nar-eu-migranter-stannar