måndag 18 april 2016

Vänd den andra kinden till..

Mehmet Kaplan. Många ord kan sägas.
Hans umgängeskrets är inte den jag skulle valt. Som minister borde han ha mer koll på vilka som är på samma platser som honom, jag kan se det. Jag har inget till övers för honom som minister i en i det stora hela icke fungerande regering men jag känner inte honom privat och kan inte säga något om honom där.
Den jakt som nu bedrivs ger jag dock inte mycket för.

Som jag ser det är det nyhetstorka.
Ja, han befann sig i samma lokal med människor som inte är så lämpliga men som jag ser det kan en person i hans position inte förväntas ta personligt ansvar för vilka de andra människorna i rummet han besöker är. Är det så känsligt måste det finnas anställda som ska kontrollera varenda plats varje minister ska besöka och se över vilka människor som finns där.
Åsikten att han borde lämna lokalen när han får se vilka som mer befinner sig där har jag en viss förståelse för. Jag är själv dock sådan att jag förmodligen kunde gått in på en restaurang där hela det svenska fotbollslandslaget satt utan att känna igen en endaste av dem. Jag kan inte ens namnge dem. Jag anser mig då inte kunna ha en åsikt om vilka som befinner sig på samma ställe som Kaplan även om jag anser att hans politik är förkastlig.

Jag tror inte på de hetsjakter som svensk media för. Kaplan har befunnit sig i en lokal med människor som har fruktansvärda värderingar och åsikter. Vem ska dra gränsen för när man ska lämna en lokal? Vem säger att den personen är ok att andas samma luft som men inte den?

Det må vara jag som är märklig för jag hade aldrig lämnat en lokal om så Mao levt och suttit där. Jag hade hellre ställt frågor och ifrågasatt. Hade jag kommit in i en lokal där, om jag då känner igen personen ifråga, en efterlyst människa suttit hade jag ringt polisen. Sitter där människor som inte delar mina åsikter avviker inte jag annars lika lite som jag hade gått för att underhållningen inte passar min smak eller för att musiken inte anses ok. Vem är jag till att döma?

På samma sätt som jag inte vill jagas för att jag kommer till en fest med mina vänner där underhållningen inte känns bra, att jag blir ifrågasatt för vilka jag umgås med eller vilken musik jag musicerar kommer jag jaga Kaplan, Schyman eller Juholt för detsamma. Jag tror inte på det. Jag tror på att man ska vända den andra kinden till.
Media borde börja granska sig själv lite mer istället för med tanke på hur vinklade de i de flesta fall är tror jag att där finns en hel del stoff att kritisera.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-sparkar-kaplan-om-det-kommer-fler-avslojanden