söndag 17 april 2016

Ett litet steg i rätt riktning!

Aktiv dödshjälp kan bli verklighet i Sverige om det lilla steg som är taget inte bara blir ett fotsteg. Igår hade Moderaterna i Blekinge sin förbundsstämma och jag hade dagen till ära gett styrelsen en massa arbete. Jag tänkte göra en snabb redovisning av vad jag bidrog med sedan är det upp till var och en att tycka.

Att en motion godkänns i en förbundsstämma innebär att den skickas vidare till partistämman som sedan antingen bifaller eller avslår den. Bifalls motionen, alltså att den anses vara bra, är den en del i det fortsatta arbete som Moderaterna i Sverige ska föra fram.

De motioner jag fick igenom var följande:
 • Motion angående fritt vårdval: Människor som söker vård som till viss del betalas av ett landsting/region ska fortsättningsvis kunna välja vårdinrättning själv. Mitt exempel är par som har problem att skaffa barn. Om denna motion skulle ta sig hela vägen och gå igenom kommer de paren inte bara att få välja mellan offentliga kliniker när de får sina tre betalda försök, de kommer även få välja mellan de privata. Det "fria" vårdvalet som finns idag har enbart genomförts i de rödgröna landstingen för att Alliansen förde igenom det som en förändring. Den gäller dock bara offentlig vård än så länge. Jag hoppas på att det kommer gå igenom till slut.
 • Motion angående byte av personnummer: Den som idag får sitt personnummer kapat mister per automatik alla möjligheter till exempelvis ett BankID. Fram tills den dag någon är dömd för att ha tagit personens identitet kan ingenting göras för att underlätta. Motionens mening är att systemet med personnummer ska bli flexibelt så att de som utsätts för dessa brott ska kunna få ett nytt tillfälligt för att underlätta vardagen.
 • Motion angående hemliga nummer: Polisen får sedan en lagändring  inte längre kontrollera vem som har ett hemligt nummer såvida inte en förundersökning är påbörjad och det hela har tagits till en åklagare. De kvinnor, för det är främst kvinnor, som råkar ut för någon som ringer upp i telefonen och flåsar, är tysta eller antastar på olika sätt kommer alltså aldrig kunna få lugn. Motionen vill att polisen åter igen ska få kolla upp vem som har ett hemligt nummer vid ringa brott.
 • Motion angående aktiv dödshjälp: Den som drabbas av exempelvis ALS har fått en dödsdom. Inom fem år är de flesta döda och att då behöva tvingas invänta ett plågsamt öde gör vem som helst mörkrädd. För de människor som inte längre vill leva ska ett alternativ finnas att göra detta på ett humant sätt som inte utsätter anhöriga och vänner för ännu mer lidande. Med de knappa marginalerna 31-29 fick jag gehör för denna motion som därför antogs och nu skickas till partistämman! Jag anser att detta är upp till var och en att bestämma hur man vill göra med sin kropp.

De motioner jag inte fick igenom var följande:
 • Motion angående avkriminalisering av droger i Sverige: Jag anser det vara absurt att Sverige håller sig kvar vid ett system som dödar fler än det räddar. En avkriminalisering innebär inte att droger ska bli lagliga utan att den som har ett missbruk ska få omedelbar vård.
 • Motion angående ny logga: Jag anser att vi inte längre är de "Nya Moderaterna" och därför bör arbeta på en ny logga som visar den politik vi återigen för.
 • Motion angående en torskfiskepaus: WWFs sista mätningar visar att torsk i Östersjön är antingen röd eller gullistad. Detta innebär att den helst inte ska ätas. De fiskar som tas upp behöver idag inte vara större än 35 centimeter och Havs och Vattenmyndigheten anser att det är ok. Jag anser att vi ska titta på exemplet Grand Banks i Kanada och se parallellerna.
 • Motion angående nytt röstsystem
 • Motion angående laxfiskestoppet: Till skillnad från torsken är inte laxen varken röd eller gullistad i Sverige. Problemet ligger mer i en konflikt mellan sport och yrkesfiskarna. Ett tillfälligt stopp för att fiska lax togs 2012 och trots att det idag finns gått om lax får inte mer fisk tas upp. Jag vill häva stoppet så att torskfiskarna kan få ett alternativ till den fisk som knappt finns kvar.
 • Motion angående olika grupper inom partiet: Jag anser inte att Moderaterna behöver ett kvinnoförbund då vi alla är jämställda och könet inte ska spela någon roll.
 • Motion angående avkriminalisering av sexköp i Sverige: Efter att lagen om att inte få köpa sex infördes för sjutton år sedan har ingen dömts för det vilket för mig gör lagen uddlös. Det enda som har hänt är att det har blivit svårare att hjälpa de som säljer sig och jag vill att det ska förändras. Avskaffa en icke fungerande lag! Bak mig finns både RFSL, Amnesty, Human Right Watch och WHO.
För en förtroendevald är en motion till en förbundsstämma som sedan förhoppningsvis går igenom det enda sättet att påverka den politik partiet för uppifrån. Jag har redan fyra nya motioner klara tills nästa år och fler kommer det bli så länge jag anser att något är fel i vårt samhälle.
Har du idéer eller tankar om förändringar?
Du får gärna kontakta mig.