måndag 9 februari 2015

Barn ska nu hyllas!

I hela mitt liv är det just barnen som stått i centrum.
Redan som yngre började prata om min vilja om att bli familjehem när jag blev vuxen och önskan var även då, att mina föräldrar skulle göra detsamma.
Barn ska alltid få de absolut bästa förutsättningarna för ett bra liv, oavsett när i livet det kommer.
expressen.se
Som vuxen har tänket med barnen fortsatt och det är det jag fortfarande brinner för.
Med det i baktanken skrevs förra året en motion till Landstinget i Blekinge om att barn som gjorde en insatts skulle hyllas på ett annat sätt än bara i media.
Tanken med detta har varit att när ett barn exempelvis hjälper en vän från att drunkna, kommer de i tidningen och hyllas. Sker det något i skolan och barnet gör en insats kan barnet hyllas.

Tyvärr är det inte alltid som ovan.
Det händer att barn gör en oerhörd insats för att deras föräldrar eller andra anhöriga gjort misstag eller fel. Om huset brinner ner för att föräldern rökt inne och barnet räddar familjen är det inte säkert att barnet får den uppmärksamhet det skulle haft. Om föräldern är sjuk eller har druckit alkohol och kör av vägen och barnet ringer 112, kommer det inte hyllas i media för det betyder samtidigt att den anhörige kommer pekas ut.
Det är dessa barn jag har haft i tanke och jag är nu mycket glad över att vårt landsting kommer att genomföra detta!

I min motion skrev jag inte med vad eller hur barnet skulle hyllas utan att det var upp till de som utredde frågan och som det ser ut nu verkar de få ett diplom. Det kanske inte är så mycket men för detta barn kan det i framtiden leda till att denne inte tvekar nästa gång det händer någonting. Barnet kan få växa och känna sig stor och behövd.
Det är detta som behövs för att öka självkänslan hos barn som kanske sitter i en besvärlig situation. Barnet ska alltid vara i centrum.