fredag 7 juli 2017

Så smarta..

Komvux är för svårt för många av dem som har anlänt till Sverige..
Jag tror inte att någon som tänker själv tycker att detta är så märkligt men för många i Sverige blev detta en chock. De som har sökt asyl i Sverige var ju så smarta!
svt.se

Högutbildade, välutbildade, intelligenta, smarta.. listan kan göras lång över medias skriverier. Det var så tacksamt att dessa människor kom till Sverige och arbetade.

Nu står det att många av dem inte klarar Komvux då det är för svårt.
Hmm.. detta rimmar illa.

Jag tycker att vi ska hjälpa människor som flyr.
Självklart!
Vi ska dock göra det genom kvotflyktingar som inte på något annat sätt kan ta sig därifrån. Att agera dåligt samvete åt dem som har pengar att fly genom hela Europa och hit känns inte bra.
Det ger ingen rättvisa alls. Märkligt i sammanhanget är att de som anser sig vara röda inom politiken tycker att det är rätt.

Självklart ska vi ta emot människor oavsett om de är utbildade eller inte.
Vi ska dock göra det som en välgörenhetssak, inte som något hycklat sätt att låtsashjälpa människor. Vi ska visa dem vilka vi är och varför vi fungerar som vi gör så kommer det att bli bra i slutänden.
Det betyder att vi ärligt ska visa vilka de är som vunnit samt några till.
Med andra ord, vara öppna med hur det ligger till från början och påstå inte någonting.
Så du säger att du är läkare eller ingenjör?
Det kan vara så men statistiken över antalet utbildningsår talar emot det och så länge inte ett papper kan visas upp som bevis gäller det inte.
Sverige och svenskar är inte bäst på allt men vi har ett gediget utbildningssystem där alla verkligen kan visa vilket betyg de har fått och vilken utbildning de har läst.

Allt handlar om självklarheter.
Faktum kvarstår dock att om du öser dricka i ett glas men inte stoppar när det är fullt, så kommer det att innebära extra arbete.
Det gäller på samma sätt alltid.
Vi ska hjälpa dem som ska ha hjälp, inte alla andra och det innebär att vi ska hjälpa dem med de premisser vi har i Sverige.
Kommer man hit och tror att allt ska anpassas efter dem kan de vända åter.


https://www.svd.se/svenskt-naringsliv-sagar-utbildningsplikt-for-nyanlanda