söndag 22 april 2018

Fel väg att gå.

Nyanländas barn ska tvingas in i förskolan till en kostnad på ungefär en miljard svenska kronor.
Om året.

Liberalerna anser att detta kan vara bra då kvinnorna i familjerna då kan söka arbete istället för att vara hemma med barnen. Jag förstår tanken men är oerhört kritisk till förslaget.
svt.se

Barn lär sig oerhört snabbt och min uppfattning är att man ska vända problematiken.
Jag tycker att dessa barn ska vara på dagis så att de lär sig vårt fina språk och även våra koder.
Våra koder är oerhört viktiga för det är saker vi gör som inte finns nerskrivet.
Vår kultur, som man nu får tala om utan att vara rasist, lär man sig inte i en handvändning om man kommer från ett land som inte fungerar som här.

Jag tror inte att barnen är problemet.
Bara de får träffa människor och barn som pratar svenska så kommer de lära sig väldigt fort och ju yngre de är desto lättare går det.
Problemet är att kvinnor från många kulturer inte arbetar.
Deras män tillåter det inte heller.
De är vana vid ett liv hemma och vill inte arbeta.
(Självklart gäller det inte alla).

Problemet är att dessa vuxna inte pratar svenska och inte lär sig vårt språk.
Det är de som ska tvingas ut, minst, femton timmar i veckan på praktik.
De ska vara på SFI men samtidigt vara på en riktig arbetsplats.
Där slipper man nämligen läsa sig till vår kultur och våra koder, samt att man lär sig vårt språk på ett betydligt lättare sätt än i en bok.

Alla som har försökt lära sig ett till språk vet hur det är.
Det fungerar kanske, delvis, när du sitter i klassrummet med dina böcker men när du kommer ut i verkligheten kommer problemen.
Det är inte samma sak att prata på riktigt!

Liberalernas tanke är god men tvinga istället ut de nyanlända på obligatoriska jobb så kommer barnen in på dagis den naturliga vägen och lär sig språket istället.
Samma sekund de väljer att inte arbeta, ska all ersättning dras in.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/l-obligatorisk-forskola-for-nyanlanda-barn