söndag 1 april 2018

Något som du redan trodde fanns..

Livstid för att få använda tolk?
Danmark visar som så ofta ett föredöme och vill införa speciella regler för tolkar till människor som kommit till Danmark. Den som är hörselskadad ska få hjälp men inte den som kommit från ett annat land till Danmark och varit där mer än tre år.
Då får de betala tolken själv.
En självklarhet tycker jag och kollar igenom svensk lag som säger:
svt.se

Förvaltningslagen §8; 
När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarlige hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.

Hälso- och sjukvårdslagen §2;
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och ges i samråd med patienten med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Med andra ord: I Sverige kan du bo hur länge du vill utan att lära dig svenska.
Detta är absurt.

För ett tag sedan var det en artikel om en läkare som var specialist på öron, näsa och hals. Han tyckte att han och hans familj bodde så dåligt. Han ansåg att det var så fel att han inte kunde valideras upp och att han kunde få någon som hjälpte honom med svenskan.
Han kunde nämligen inte ett ord själv.
Efter tre år i Sverige.

Upplysningsvis anser jag att kraven på att kunna vårt språk borde vara ännu tuffare för den som vill arbeta här. För många år sedan blev jag jagad av mina egna när jag öppet deklarerade att jag tyckte vi skulle införa både språktest och kunskapstest på människor som flyttade hit.
Idag tycker hela partiet likadant.
Jag har suttit i vården och lyssnat på läkare som talat så dålig svenska att vi fått byta till engelska. För mig fungerar det men det gör det inte för äldre människor och jag anser det vara helt fel när dessa personer till slut blir en belastning.
Människor kommer söka vård igen för de kände sig inte trygga med vad som sades om de ens förstod något av det. Patienterna finns inte till för läkarna utan tvärtom.

Vi är ett litet land med ett litet språk och vi måste vara stolta över det!
Om vi inte kan sätta krav på att någon ska kunna svenska efter tre år här, hur ska vi då kunna ställa krav på att de ska kunna arbeta?
Om vi nu inte kan utvisa dem för att de inte klarar vårt språk så kan vi åtminstone se till att de som behöver tolkhjälp får se till att betala för det själv.
Heja Danmark i detta!

Detta är något jag tänker arbeta för på högre instans.
Jag vill ha en lagändring som gör att det blir som tanken är i Danmark, även i Sverige.
Samhället ska inte betala tolkar till dem som varit här i en livstid.
Någonstans måste rimligen gränsen gå!

https://www.bt.dk/blogs/inger-stoejberg-forarget-over-somalisk-kvinde-vi-beloenner-dovenskab