torsdag 11 februari 2021

När tänket kanske vänder!?

El har blivit en bristvara i Sverige och nu importeras smutsig el från andra länder.
SVT reagerar med att göra ett inslag om att vi inte ska dammsuga på helgerna då det då är stor risk att just DU är anledningen till att man använder den smutsiga importerade elen.
P1 reagerar med ett program igår på morgonen, där diskussionen blir kring hur det ska se ut framöver.

Tänket förs fram att vi måste utöka vårt vindkraftbygge väldigt mycket, och att den då måste regleras så att den byggs där den ska användas. Reglerna vill de med ska ses över för att det inte ska hjälpa att protestera - vilket många gör i dagsläget.
Ingen vill ha vindkraftverken nära sig och min erfarenhet är att de enda som egentligen har godkänt det är de som äger marken där de ska stå. Anledningen är då rent ekonomisk. 

Diskussionen på P1 gick helt enkelt som så att de större städerna - med Stockholm i spetsen - måste ta sitt ansvar då de använder mycket el. Vindkraftverken ska alltså byggas där.
Jag skrattar faktiskt för mig själv.
Miljöpartiets väljare återfinns främst i Sveriges större städer, vilket gör det väldigt intressant med det faktum att den så kallade förnybara energin inte finns där. 
När framtiden nu då kan göra att Stockholms skärgård, finområden och centrala delar av Stockholm helt enkelt fylls upp med vindkraftverk, så kanske tänket plötsligt ändras.
De som tenderar att gilla vindkraften har nämligen en egenhet av att inte bo i närheten av den.

Miljöpartiet är redan i dagsläget ett marginalparti och när deras politik nu kan krypa nära dem, då ser de kanske konsekvenserna av den politik de har fört. 
Kärnkraften må inte vara vacker, vilket elförsörjning över lag inte har någon ambition att vara, men det behövs inte så många reaktorer för att försörjningen i Sverige ska fungera på ett bra sätt. Det behövs desto fler vindkraftverk.
Självklart hade det varit bäst om vattenkraften byggdes ut, men när det då inte går så måste man fundera över vilken lösning som är mest logisk.

En pajkastning förs nu mellan riksdagspartierna med riktiga lågvattenmärken över vems fel det är att vi nu använder smutsig energi. Det faktum att jorden värms upp och att diskussionen inte ens borde föras nämns inte, utan man skyller på varandra.
Problemet är att de alla är en del av den förda politiken.
Alla riksdagspartier har på olika sätt sett till att Sverige idag sitter i den situation som vi gör. 
De kan uppenbarligen inte lösa problemet, utan det behövs andra människor med annat tänk som ser problem för det de är och inte för ett incitament för att behålla sin arvoderade position.
Det behövs ett parti som arbetar för medborgarna.
Alla får följa MED.