söndag 5 mars 2017

En förvirrande bild.

Muslimska brödraskapet har ett bra fäste i Sverige, existerar knappt alls eller finns bara lite grann. Myndigheterna som ska veta det, MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger att de finns här. Ett tiotal religionsvetare säger att det inte är så och dagen efter är en expert intervjuad som säger att de finns här. Väldigt lätt att bygga en uppfattning..
svt.se

Det jag vet, är dock att Danmark sa att de inte fanns.
Tills någon råkade spela in hur de värvade medlemmar till IS i en moské.
Jag vet att det bara för ett par veckor sedan var artiklar om ett familjehem som försökte rekrytera ensamkommande ungdomar som placerats där.
Det kan ha varit enskilda människors handlingar men jag tror inte det.

För mig känns det nämligen fel rent matematiskt.
Självklart vill eliten inte att det ska se illa ut för Sverige men ibland är ärlighet bra.
Faktiskt nästan jämt.

Sannolikhetslära är inte min starka sida men om vi är tio miljoner människor i Sverige. Några hundra tusen är muslimer - ingen får kolla så vi vet inte exakt.
Hur stor är sannolikheten att några av alla dessa människor väljer fel väg?
För mig är den stor.
Speciellt för människor som redan är försvagade av alla händelser.

Men alla ni, som så gärna vill tro at världen är en snäll och gullig plats;
bo kvar där. Sanningen kommer ikapp alla till slut.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/rapportforfattaren-pierre-durrani-var-med-i-muslimska-brodraskapet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/20-tal-forskare-sagar-terrorexperten-magnus-norells-rapport-om-islamism
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/expert-tydliga-indikationer-pa-muslimska-brodraskapets-narvaro-i-sverige