söndag 12 mars 2017

Priset för ödmjukhet.

Missnöjd?
Överklaga.
Fortfarande inte nöjd?
Varför inte överklaga en gång till!?
svt.se
Kommunhuset som blev hotat då de omhändertog
en gift och gravid 14-åring.

Demokrati är fint. Så även rättsstaten men ibland går det in absurdum.
Överklagade asylärenden upptar idag, och förväntas blir ännu fler, mycket tid för domstolarna.
I fjol överklagades 25 000 ärenden. I år beräknas det bli 50 000 ärenden.
Vad kostar detta?

I Sverige är det en rättighet att få överklaga allt man inte anser vara rätt och självklart är det så att myndigheter gör fel då det är människor bakom. Det blir dock ett problem när det sätts i system.
Min gissning är att kostnaden för ett överklagande inte ligger under 10 000 kronor.
Räknar jag på den summan blir kostnaden för överklagandena i fjol 250 000 000 kronor.
Tvåhundrafemtio miljoner kronor.
För 2017 det dubbla.

Relevant borde vara att redovisa hur många av överklagandena som vinner då jag inte tror att det är en majoritet som gör det. Är det då värt det?

Relevant borde även vara att för en gångs skulle verkligen ta reda på vad invandringen kostar och tjänar in. Min uppfattning är att Sverige som land säkert tjänar på detta om du slår ut det på hundra år men min generation kommer inte vinna på det.
Jag har utöver det inga problem med att det kostar, men jag vill veta hur mycket och på vad de kostnaderna läggs. Alla kort på bordet så är det sedan upp till var och en att sedan ta ett eget beslut.

Det är lätt att säga att Sverige har gott om arbeten och att det går bra men hur många av alla dessa nya arbeten beror på invandringen?
Arbetsförmedlingen, boenden av olika slag och Migrationsverket är några som fått mycket att göra och blivit tvingade att anställa fler. Det kan dock inte räknas som en vints, enligt mig, då det är arbeten skapade för dessa år.
Min rädsla är att när nu gränsen är stängd och flödet in ebbar ut, så kommer dessa jobb åter igen försvinna då de inte längre behövs.
Etableringsstödet från staten försvinner efter två år vilket gör att det är socialtjänsten i varje kommun som nu kommer få skenande kostnader för socialbidrag/försörjningsstöd.
Fler poliser behövs för våra gränskontroller.

I en privat ekonomi gäller det att räkna för att få ihop pengarna och det borde även gälla staten. Inkomster och utgifter. Debet och kredit.
Hur ser beräkningarna ut?

Många vill jämföra den invandring Sverige har nu med den förra vågen men det är enligt mig omöjligt. De människorna kom till Sverige, fick ett lån och började arbeta veckan efter. Svenskan lärde de sig på jobbet. De kom från Europa med liknande bakgrund och var insatta i den kultur vi har.
Många av de människor som kommer nu, de flesta av dem, delar inget av detta.
Sverige ger dem en del i ett rum på ett boende och sedan en väntan på några år - som de får överklaga. Inga lån, inga arbeten men SFI i ett par år.
Många är analfabeter.
Många försöker verkligen och vill vilket självklart ska premieras men i Sverige finns få enkla jobb. Det mesta kräver utbildning så det blir de enkla jobb som finns att tillgå - men det är konkurrens om dem också.

Många får inte stanna men vägrar ta det beskedet och rättsprocessen kan ta flera år och kosta massvis med pengar. Får Sverige verkligen igen allt detta?
Jag tvivlar.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-overklagar-asylarenden