tisdag 28 mars 2017

Ett spel med siffror.

Sverige hade gått under utan invandringen!
Precis så..
svt.se

Artikeln bygger på att människor med utländsk, icke definierad, bakgrund har fått 244 000 jobb de sista nio åren.
Med andra ord, har de som kommit till Sverige i denna sista våg inte alls med det att göra.
Det är dessutom väldigt lätt att peka på något och säga att det är rätt.
Sverige har så många arbeten!

Ok. Jag tittar i mitt närområde.
Visst har det kommit till nya jobb och krävts mer jobb.
Det behövs de som arbetar på alla de HVB-hem som ploppat upp.
Asylboendena har haft några anställda. Kommunerna har behövt ha människor som skött papper och ansökningar från alla de som kommit. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har gått på högvarv.
Arbetsmarknadsenheterna ska sätta människor i praktik men motarbetas av de regler som finns.
Tolkar och lärare för de människor som börjat skolan har behövts.
Utryckningsarbetena har gått på högvarv de sista åren.

Har det skapats nya jobb?
Ja, det har det. Runt invandringen.
Utan den hade inte dessa arbeten behövts.
Hur många av de 244 00 arbeten som då gått till utlandsfödda hade egentligen behövts?
Jag vet inte, men artikeln ger inget svar.

Artikeln berättar att utan invandringen hade Sverige haft problem.
Artikeln säger att utan den kompetensförsörjning som invandringen ger skulle det bli svårt på arbetsmarknaden.

Sverige borde börja dela upp statistiken då jag anser att den inte stämmer.
Den skiljer nämligen inte på vilken generations invandring det gäller men då denna undersökning är sedan 2008 så kan alla de som kommit de sista åren uteslutas.
Den skiljer inte heller på arbetskraftsinvandring eller asylinvandring vilket gör det väldigt svårt.
Sverige behöver utbildade människor.
Riktiga utbildade människor och statistiken som visar på hur många års utbildning de människor som kommit till Sverige de sista åren har, är inte smickrande.
Den statistiken är nämligen anledningen till att Sverige nu behöver fler enkla jobb.
Vi ska alltså antingen backa utvecklingen eller leva i parallella samhällen.
Man måste väldigt noga betänka att de människor som kommer många gånger inte heller har papper på sin utbildning utan de uppger den självupplevda utbildning de har.
Det är en väldigt skillnad på det och hur det fungerar i Sverige.

Så 244 000 arbeten har gått till utlandsfödda.
Beroende på hur man räknar är jag också utlandsfödd.
Jag bor i en del av Sverige som en gång i tiden var danskt.
Min släkt är dessutom valloner och invandrade till Sverige för länge sedan vilket inte syns så tydligt på mig men desto mer på andra i min familj. Om jag drar allt till sin spets kunde jag alltså varit en siffra av de 244 000.

Jag eftersöker tydlighet och media som inte har som uppgift att lura människor.
Självklart behöver Sverige invandring men inte den invandring vi haft de sista åren.
Den har vi för att vara humana, inte för att tjäna på det och det är min klara uppfattning.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/244-000-fler-i-arbete-alla-utrikesfodda