måndag 20 mars 2017

Vikten av att förstå svenska.

Att bli svensk medborgare är idag inget svårt.
Tyvärr.
svt.se

Människor som kommer till Sverige kan bli medborgare utan några krav alls och det är något jag hade velat ändra på. Jag har skrivit det tidigare men fick då väldigt mycket kritik internt. Vinden har nu vänt och plötsligt är det rätt.
Jag är tacksam för det.

För mig borde det vara självklart att den som vill bli del av ett land, den som kanske ska bo resten av sitt liv någonstans, ska veta hur det landet fungerar.
I dagsläget skulle många av alla de som har anlänt till Sverige behövt en genomgång av huv vi finansierar ålderdomen, vägar, utryckningsfordon och skola.
Många har uppfattningen att detta land ger allting men det finns inga tankar på var de pengarna kommer ifrån.

Det svenska språket är svårt och när jag läste fonetik fick jag veta att just svenskan var ett av världens svåraste språk att lära sig. Anledningen är ord som anden eller banan.
Är du inte född i Sverige kommer det bli väldigt svårt att höra vad jag menar.
Titta anden!
I skrift kan det innebära en form av spöke eller en fågel.
Andra länder har prickar och strecksystem ovanför sina bokstäver som gör att man vet hur de ska uttalas. I många ord i Sverige är det finkänsligt.

Många är de som trots många år i Sverige inte förstår vanligt skriven svenska och det är ett starkt tecken på att även ett test som kommer några år senare borde vara ett krav.
Jag har förståelse för att det kan vara svårt att läsa en text och förstå innebörden när man inte har svenska som modersmål men målet måste vara att alla som bor i Sverige ska förstå.

Polisutbildningen hade ett prov i svenska som tyvärr togs bort.
Anledningen var att det inte kom inte tillräckligt med människor med invandrarbakgrund.
Testet var simpelt så att en högstadieklass hade klarat av det.
Trots det ansågs det för svårt och det visar för mig på ett feltänk i hela vårt system.
Vi förenklar och gör saker simplare istället för att synliggöra.
Istället för att sätta krav.

Att förstå en enklare text på svenska kan inte vara något svårt och mycket tid borde läggas vid att se saker som inte är som de uppenbarar sig.
Att skriva att någon fick eld i baken betyder exempelvis inte att någon brinner upp utan att någon har haft väldigt bråttom. Du kan inte slå knut på dig hur gärna du än vill.

För att bli en riktig del i det svenska samhället är vårt språk en grundbult men tyvärr får jag nästan dagligen bevis på hur svårtolkat vårt språk är.
Jag ser fram emot den dag då det krävs tester för att över huvud taget få gå och rösta i valet.
Än mer att engagera sig i ett part.
Fram för ordning och reda, och detta inom allt!