torsdag 16 mars 2017

Tvång för skolorna.

Då var det dags!
Fridolin tycker nu att elever ska tvångsfördelas mellan skolor och barn med utländsk bakgrund ska kunna kvoteras in. Reglerna om att de som bor närmst en skola ska gå där, kommer om han får som han vill, frångås för att göra plats för utrikes födda barn.
svt.se

Vad önskar jag av mina barns skolgång?
Jag önskar att de ska lära sig allt som skolplanen säger.
Jag vill att de ska kunna läsa, skriva och räkna.
Jag vill att de ska vara vänner med några och klara sociala situationer.
Min önskan om att de ska gå i den skola jag väljer, då jag anser att just den håller de krav som jag ställer, ska tillgodoses.

Kvotering är alltid fel för mig.
Alltid.
Fridolin må vara från en liten håla men är Stockholmfierad sedan länge.
I hans värld finns bara hans finområde i huvudstaden.
Någon har sedan sagt till honom att det inte fungerar på andra orter vilket har skapat denna fantastiska åsikt.

Som jag tänker kan man se det på olika sätt.
Ok, femtio procent av alla nyanlända elever går på nästan samma skolor.
Problemet är då inte skolornas utan reglerna som gör att alla dessa människor kan bosätta sig där det inte finns fungerande skolsystem för alla dessa barn.

Föräldrarna skulle haft krav på arbete för att flytta till en kommun för det är grundpelaren.
Om alla vuxna var tvungna att ha ett arbete för att bosätta sig, hade dessa elever spridits över Sverige utan några kvoteringsregler.

Intressant hade varit att se om det verkligen gällde ALLA skolor.
Internaten lär inte ha så många utlandsfödda såvida de inte är väldigt rika.
Finområdena i Stockholm lär inte ha så många barn till asylsökanden.

Undrar hur Fridolins barns dagis och skola ser ut!
Hur många barn med utländsk bakgrund tror någon att det går där?
Nej till kvotering och tvång.
Sådant här ska lösas på andra sätt.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fridolin-inte-rimligt-att-tio-procent-tar-emot-halften-av-nyanlanda-eleverna