lördag 31 mars 2018

När idiotin slår i taket.

Jag ser positivt på framtiden för de sista dagarna har jag fått ett riktigt bevis på att idiotin har slagit i taket. Sverige, landet lagom styrt av vänsterfolket, har nu visat var skåpet ska stå och när en av de statliga myndigheterna beter sig illa så har det nu visat sig att protester hjälper.

Jag trodde det var ett skämt.
Socialstyrelsen gjorde en skrivelse om hur det är att vara gift med ett barn i Sverige.
Den skulle förklara barnets rättigheter men var precis sådär lagom istället.

För mig är det väldigt enkelt.
Valde du att komma till Sverige och söka asyl, så valde du även rättsystemet och skyldigheterna.
Kommer du till Sverige och är gift med ett barn så ska giftermålet omedelbart upplösas, barnet få skydd och den vuxne som har gift sig med barnet ska fängslas och utvisas.
Vi tror inte på pedofili i Sverige.
Vi tror inte på att barn ska exploateras och utnyttjas och barn ska absolut inte föda barn.
Det är absurt att ens tänka tanken att en vuxen man, för det är främst män, tänder på ett barn.
I religionens namn gifter de sig sedan med barnet och äger därmed dem.
Barnet är värnlöst.
Barnet har ingen vuxen att be om hjälp och deras familj har garanterat godkänt giftermålet.
Vart ska de då vända sig!?

Med broschyren kom en så massiv protest att den drogs bort.
Tack!
Det visar att vårt lan äntligen börjar sätta ner foten för trots att det finns de som blir kränkta av detta väljer man nu att skriva om texten. Problemet uppkommer i intervjun med Socialstyrelsen.
De tycker inte att det är något större fel på texten och tanken är inte att den ska bort utan att den ska skrivas om.

Hur många läser broschyrer?
Jag vet att jag som har ett brinnande intresse för politik knappt läser dem.
Oberoende av vad det är för broschyrer så ögnar jag på sin höjd igenom dem.
Tror då Socialstyrelsen att människor födda i andra länder, som knappt kan vårt språk eller ens läsa, ska sätta sig ner och läsa igenom ett helt häfte som handlar om något de anser vara fel!?
De tycker nämligen inte att de har gjort något fel.
De anser det vara ok att gifta sig med barn.
Att ha sex med barn.
Att göra barn gravida.
Ska jag se till mig själv så hade jag inte läst det och jag betvivlar att någon annan gör det heller.

Om de valde Sverige ska de vara medvetna om de regler som finns här.
Vi har inte bara rättigheter och det måste klargöras med en gång.
Är de gifta när de kommer till Sverige så borde mannen skickas tillbaka direkt.
Barnet som tvingats igenom detta kan vi på sin höjd hjälpa då hon utsatts för något hemskt.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialstyrelsen-drar-tillbaka-folder
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/socialstyrelsendrartillbakamaterialombarnsomargifta