söndag 14 december 2014

Kräv lagändring!

Minderårig och gift?
Det är förbjudet i Sverige.
Men..
Det finns fortfarande kryphål i lagen och det är så irriterande att det är så när året är 2014.

Barn kan inte hjälpa att de finns till och att gifta sig lagligt i Sverige som minderåring är sedan i somras förbjudet. Många kringgår dock lagarna genom att skicka sina barn utomlands för att sedan få äktenskapet godkänt i Sverige.

I mina ögon finns alltid det jag anser vara barnets bästa. Vems barn det är bryr jag mig inte det minsta om. Inte heller vilken utbildning, status, bakgrund eller religion föräldrarna har. Helt oviktigt.
Viktigt är att alla de människor som kommer till Sverige nu ska vara fullt medvetna om hur lagarna inom detta fungerar i Sverige. Egentligen är det där skon klämmer för det finns kryphål.
Kryphål som gör att dessa ungdomar kan giftas bort utomlands.

Det jag vill är att denna lag ska skärpas.
hd.se
Det ska aldrig någonsin vara lagligt att godkänna detta och kommer flickor/kvinnor till Sverige och är gifta innan de är arton år ska äktenskapet göras ogiltigt för här är inte det ok.
Tyvärr kommer det ofta in några som tar upp ord som främlingsfientlig och rasist i dessa lägen.
Ni ska veta att jag är emot kvinnoförbund i de olika partierna och anledningen är att jag anser att vi alla ska vara lika. Det behövs inte en särskild avdelning i partiet för bara kvinnor, lika lite som det behövs en för män. Att kalla sig feminist skulle dock aldrig någonsin falla mig in.
När kvinnor kommer från andra kulturer och religioner till Sverige är de inte medvetna om vilka rättigheter de har här. Ingen kan styra dem här utom dem själv och det måste vi bli betydligt bättre på att förklara för dem alla, män som kvinnor.
Oavsett vilken religion de har så gäller svensk lag här.
I Sverige är alla lika mycket värda oavsett vilket kön de har och så är tyvärr inte fallet i övriga världen. Inom vissa kulturer är det dessutom vanligare att barn eller ungdomar gifts bort och dessa måste vi ta ännu hårdare tag i.

En väldigt utlämnad grupp är dessutom de kvinnor som kommer hit för "kärleken". Självklart är det de som kommer hit av kärlek men min rädsla är att den andra delen är större; kärleksinvandringen. Dessa kvinnor, ofta från Asien, har inget skyddsnät alls här. De talar inte språket och kan inte de rutiner som finns vilket gör att om de blir dåligt behandlade, vet de inte vart de ska vända sig.

Sverige är ett bra land på mycket men i denna fråga har vi långt kvar.
I Sverige ska alla vara lika mycket värda, inte bara på pappret utan på riktigt.

http://www.svt.se/nyheter/vi-ser-bara-toppen-pa-isberget-i-sverige