lördag 27 december 2014

Skolkande barn kan nu bli dyrt för föräldrarna.

Räkning till dig som förälder när barnet inte befinner sig i skolan den tid den ska?
Jag tycker inte det är helt fel och kan se många fördelar med det.
Jag är också väldigt medveten om att mycket av den frånvaro denna kommun vill komma åt, inte är skolk utan ledighet som inte gått igenom.
Föräldrarna har alltså begärt sina barn lediga på grund av en familjeresa men inte fått ledigheten beviljad då eleverna bara får vara frånvarande ett visst antal dagar varje läsår.
De har då åkt ändå och detta blir en ogiltig frånvaro för barnet.

Ser jag till mig själv hade detta resulterat i en enda sak: Jag hade inte ansökt om ledighet utan sjukanmält barnet. Skulle de sedan komma med något krav efteråt så skicka då en räkning.

Det stora problemet som jag ser i detta är den sneda bild som detta speglar. Jag är uppvuxen på landet med en rektor som tyckte det var väldigt bra att vi åkte iväg och reste med familjen för allt det vi lärde oss då, sa han att vi aldrig skulle lära oss i skolan. Jag håller med honom än idag och förstår att det många gånger är en ekonomisk sak att elever och deras föräldrar inte åker på semester under loven. Resorna är dubbelt så dyra dessa veckor.
jag.se
Jag hade inte heller åkt då. Varför skulle jag?
Det blir billigare att ta eventuella böter för barnen än åka den vecka de är lediga.
Den sneda spegling jag tänker på är det faktum att läraren idag hålls ansvarig för allting. Som lärare har du väldigt svårt att sätta betyg på en elev när denne har varit på semester fyra av höstterminens veckor. Eleven missar väldigt mycket men många gånger tar inte deras föräldrar det ansvar de måste när eleven inte är i skolan.
Vi hade våra böcker med oss och mina föräldrar satt och pluggade med oss på semestern.
Idag är det många gånger så att föräldrarna anser att deras barn har semester och att det är skolans ansvar att eleven sedan ska klara sig.
Det fungerar inte.

I mina ögon är nog inte böter det bästa för som jag ser det är det lätt att ta sig runt detta. Jag tror det hade varit bättre at föräldrarna fick skriva under någon form av ansvarspapper på att de ska se till att eleven inte halkar efter samt att de tar på sig ansvaret om eleven inte klarar sitt betyg.
Faktum är också att hur mycket föräldrarna än hjälper till kommer eleven missa de diskussioner som varit i klassrummet och detta kan vara nog så viktigt många gånger.

Trots att jag vet hur mycket problem det ställer till för alla lärare hade jag inte nekat någon elev till att resa för jag har fortfarande det tänk som min gamle lärare och rektor hade; barnen lär sig så mycket mer på en resa med familjen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/skolkande-barns-foraldrar-kan-fa-betala-boter