måndag 18 maj 2015

Dagmammor - en stor del av valfriheten.

Dagmammor är enligt mig något av det viktigaste Sölvesborgs kommun har och det av den enkla anledning att de utgör en stor del i den valfrihet som alltid bör finnas. Dagbarnvårdare, som de egentligen heter, är ett väldigt bra alternativ för de barn som inte vill ha större grupper och som helst är i en hemmiljö. För min familj har detta passat utmärkt och vi är väldigt nöjda med "vår" dagmamma.

svt.se
För många år sedan var det tal om att dagmammorna skulle bort då det inte är något tvång på att ha dem men enligt mig vore det en katastrof för väldigt många barn om de försvann. Jag har aldrig förstått varför det ska finnas stordagis och ser det som en förtäckt anledning till att slippa ta in extra personal när någon är sjuk, det går ju att samarbeta  mellan lokalerna, och att få in fler barn på samma yta. Barnen kan röra sig mellan avdelningarna och har gemensamma lokaler vilket, för mig, innebär att man kan räkna en större yta till varje barn. Jag tror helt enkelt inte på det och har aldrig gjort. Möjligtvis ekonomiskt, då det blir billigare för kommunen att slippa ta in extra personal, men inte för barnen. Det är anledningen till att denna motion skrevs och lämnades in förra veckan igen.
Sölvesborgs kommun ska premiera de som väljer att vara dagmammor.
Inte premiera dem genom något annat än att de ska få betalt för den plats de upplåter till dessa barn. Vad en exakt kostnad för det är, vet inte jag och därför ber jag kommunen att utreda det.

Vi måste alla se till barnens bästa och vad kan då vara bättre än att barnen får vara hemma hos någon de trivs med tre dagar i veckan, för att de andra två träffa de andra "mammorna" och deras "barn" för gemensamma aktiviteter. Jag kan inte se något bättre för barnet!

Det finns självklart de barn som inte tycker illa om sitt stordagis men min övertygelse är att alla ska anpassa sig efter barnet och inte tvärtom. Med tanke på den kö som finns till de få platser som blir lediga hos dagmammor borde kommunen i mina ögon satsa betydligt mer på detta alternativ än de jättekomplex som byggs.

Nedan återfinns min motion.
Framåt för allas våra dagmammor!
Framåt för valfriheten att du som förälder väljer det alternativ som är bäst för just DITT barn!Hällevik 27/4-15

Motion om kommunens dagbarnvårdare
Sölvesborgs kommun ska vara en kommun för valfrihet för den enskilda familjen och barns behov ska sättas i det första rummet. Alla barn är inte likadana och kräver olika saker från sin omgivning. Vissa trivs i stora barngrupper i större lokaler medan andra barn helst vill vara i en mindre grupp i en hemmiljö.
Dagbarnvårdare, i vanligt tal dagmammor, arbetar idag inte som förr utan har idag ett nära samarbete med andra dagmammor, förskolor och skolan för att förbereda barnen inför framtiden. Barnen är vissa dagar hemma hos ”sin” dagmamma men vissa dagar i veckan träffas alla dessa barn i en gemensam lokal för samverkan.
Snittkostnaden för ett barn inom den pedagogiska omsorgen är i nuläget 134 000 kronor/året men hos en dagmamma ligger samma summa på 97 000 kronor/året. Istället för fler större lokaler med större plats bör kommunen arbeta för att fler dagmammor ska anställas.
Rent ekonomiskt bör det vara så att kommunen, då varje dagmamma har sex barn hos sig, sparar (med ovanstående siffror) 222 000 kronor om året på att dessa barn är hos en dagmamma istället för i någon av kommunens andra förskolor/dagis.

Genom att införa en slitagekostnad på exempelvis 2000 kronor i månaden som tillfaller den enskilde dagmamman, kan vi möjligt locka fler till verksamheten utan att för den delen gå med förlust. 2000 kronor i månaden skulle betyda 24 000 kronor om året men kommunen hade då, trots detta, sparat 198 000 kronor för varje dagmamma på ett år.

De som idag frivilligt vill upplåta sitt hem åt denna verksamhet kan bli fler om personerna vet att de inte behöver betala slitaget i sitt hem själv för faktum är att ”verksamheten” är igång dygnet runt trots att barnen inte är där hela tiden. Barnens skåp, krokar och skohyllor finns alltid framme och platsen för deras saker ska alltid finnas.
Idag fungerar det som så att dagbarnvårdarna får en omkostnadspeng som är 60 kr om dagen för barn som är där mer än fem timmar varje dag samt 30 kronor om dagen för de barn som är där mindre än fem timmar varje dag. De pengarna ska räcka till frukt, middag, fika och slitage. Med detta i åtanke bör man se på att det i den ”vanliga” förskolan finns en beräknad kostnad på 57 kronor för den totala kostnaden för ett barn och dess måltider. Det skulle då betyda att dagmammorna i dagsläget får en maximal slitagekostnad på cirka femton kronor om dagen vilket skulle betyda ungefär 300 kronor i månaden.
I dagsläget finns en kö på tolv barn till kommunens dagmammor men min övertygelse är stor att den kön hade varit längre om kommunen gjorde reklam för alla delar av sin pedagogiska verksamhet. Inom några år går minst en dagbarnvårdare i pension och denne bör då kunna ersättas. En långsiktig plan för denna verksamhet bör vara det minsta man kan begära samt att kommunen för fram de olika alternativ som finns; kommunala, kooperativ eller dagmammor. Med den efterfrågan som finns på dagmammor, tolv barn i kö, bör kommunen kanske anställa ytterligare en.
En verksamhet där alla barn kan ha sin plats, i samma förhållanden som hemma i det vanliga hemmet bör premieras. De olika platser kommunen har för att ta hand om barn är till för barnen och bör då anpassas efter de behov som föräldrarna anser dem ha oavsett om det är stordagis eller dagbarnvårdare.

Jag föreslår därför
Att Sölvesborgs kommun utreder vad en skälig ersättning för slitage i hemmet bör vara.
Att Sölvesborgs kommun inför den skäliga kostnad för slitage till dagbarnvårdarna som anses lämplig.
Att Sölvesborgs kommun tar fram en plan för en långtgående, fungerande verksamhet för dagbarnvårdarna.
Att Sölvesborgs kommun anställer dagbarnvårdare för att täcka det behov som finns.

Emilie Pilthammar

Moderaterna