lördag 9 maj 2015

Ett litet steg i rätt riktning.

Moderaterna kom igår med ett utspel om integrations och asylpolitiken. Äntligen! Jag är helt övertygad om att vi är många som har väntat på detta. Jag har åtminstone gjort det.
moderat.se
Jag läste igenom alla papper och konstaterar att jag inte är nöjd men att det är betydligt bättre än det vi har haft innan. Jag kommer punkta upp det jag tycker är viktigast samt vad jag anser om det.

  • Utöka statens ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden från dagens två år till tre år. - Jo, det blir definitivt bättre för de kommuner som tar ett stort ansvar. Problemet är dock att det fortfarande, i grunden, är samma kassa som pengarna ska tas ifrån.
  • Skärp upphandlingarna för asylboenden; kräv långsiktighet och resurseffektivitet och undanta kommuner som redan tar ett stort ansvar. - Ja! Kommuner som redan har ett stort ansvar ska kunna slippa att ta emot fler men problemet är fortfarande detsamma, vilken kassa ska det betalas med? Jag anser att det behövs betydligt bättre krav på de asylboenden som finns och som ska komma att finnas för precis som jag tidigare skrivit har en asylsökande sämre med plats än vad exempelvis en mink har. Trots det lyser vänsterfolket med sin frånvaro inom detta. Människor ska behandlas humant och för att det ska kunna ske måste vi kunna sätta ett stopp, hjälpa de som redan finns här för att sedan öppna upp när alla knutar är lösta. Ska jag måla om huset köper jag inte färgen innan jag har ett hus. Vissa saker borde vara logiska men är det uppenbarligen inte. Tillfälliga stopp nämns dock inte, ännu. Min övertygelse är att det kommer men att det uppenbarligen tar längre tid i vissa delar av Sverige att upptäcka detta.
  • Asylrätten ska respekteras - men det är också nödvändigt att respektera skillnaden mellan ett ja och ett nej. - Ja. Blir du utvisad ska du lämna landet utan undantag. Problemet blir när människor stannar ändå, får exakt samma förmåner som alla andra i detta land, skaffar några barn och sedan hittas. Tidningarna älskar dessa fall där de går ut och berättar om hur länge de bott i Sverige men att de nu inte får stanna. Nej, de skulle åkt hem med en gång och ingen annan kan hjälpa att de valde att trotsa detta.
  • Öka aktivitetskraven för ersättningar - och utred införandet av utbildningsplikt för dem utan fullständig grundskola. - Ja. Dock tycker jag ordet "öka" bör bytas. Kräv en hög aktivitetsgrad för att få ersättningar.
  • Skärp arbetslinjen i försörjningskravet - se över undantagen och möjligheten att utöka själva kravets omfattning. - I mina ögon gäller noll tolerans här. Har du inget jobb, kan du inte visa att du kan försörja de du vill ta till Sverige, då kan de inte heller komma. Jag ser inte problemet alls med att ha det kravet för alla utan undantag.
  • Kräv att samtliga EU-länder tar emot och utökar sitt mottagande av kvotflyktingar. - Hmm. Jag vill att vi ska öka antalet kvotflyktingar och stänga den andra vägen tills vi har humana sätt att ta hand om dessa människor. Kvotflyktingarna är inte det som är problemet. För er som inte vet är kvotflyktingar de som vi hämtar då de enligt FN är så fattiga och utsatta att de aldrig kan ta sig någonstans. Problemet är alla de människor som riskerar liv och lem för att ta sig till bland annat Sverige. Problemet är att Dublinförordningen inte fungerar och att människor påstår anlända till Sverige som första EU-land. Problemet är att det kommer cirka 80 000 människor varje år när vi inte har bostäder till de som redan finns här. Utöver det har vi varken arbete eller plats åt dem att studera på. Är det humant?
  • Tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer till Sverige på egen hand utanför kvotflyktingsystemet. - Tack. Varför kom inte detta för länge sedan?
  • Utöver allt saknar jag ett krav för att bli svensk medborgare. Sätt krav! Vill du bli svensk medborgare? Gör då och klara ett svensktest för vill du bo här måste du klara vårt språk. Vill du få möjligheten att rösta i valet måste du klara ett samhällsprov. I stort sett anser jag att en samlad kompetens på allt grundläggande i svensk historia, hur vårt samhälle fungerar och kunskaper i varför Sverige ser ut som det gör bör vara självklart. Det bör dessutom vara individens ansvar även om vi kan hänvisa dem vart de söker denna kunskap.
 

Det ska bli mycket intressant att höra alla de moderater som tidigare försvarat det tänk vi hade innan jämfört med detta. Har alla moderater med detta blivit rasister?
Vissa borde blivit det med tanke på de åsikter som sagts när andra partier har tagit upp vissa av dessa frågor. Ungdomspartiet med sina tankar ska jag inte ens nämna.

Jag är glad att mitt parti äntligen har tagit ett steg på rätt håll!

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaternas-forslag-for-integrationen