fredag 8 maj 2015

Förbud är dyrt.

Ett tiggeriförbud blir för dyrt påstår danska forskare. Alla borde istället ha rätt till arbete, sjukvård och utbildning. De tar dessutom upp att romer kan få en mer utsatt situation av ett förbud.

Med andra ord pekar de ut en folkgrupp. Det är visserligen inte förvånande för alla vet att de flesta som tigger är romer och att de flesta kommer från samma land. Tänk vad olika man kan tycka.

Vad är meningen med lagar?
Jo, att alla ska följa dem. Om man inte följer dem ska det leda till en konsekvens.
De som kommer hit och tigger gör inte på något sätt rätt för sig. De befinner sig många gånger i Sverige olagligt, skräpar ner och har sedan ingen förståelse av att det stör andra människor. Varför?

Jag har rest väldigt mycket tidigare i mitt liv. Jag har besökt många länder och i de flesta kastar man resterna av det man ätit eller pappret rakt ut på gatan oavsett var man är. I Sverige är vi extremt duktiga, vill jag påstå, på detta med sortering och de flesta bär sitt skräp till papperskorgen. Vi, med några få undantagsfall i krissituationer, går inte på toaletten i parker eller skogar där människor vistas. Det stör. I Sverige har man till och med sådan koll, många åtminstone även om det är långt ifrån alla, att man plockar upp hundens bajs så att det inte ska finnas där exempelvis barn ska leka.

Sverige har ett bra välfärdssystem som bygger på att alla arbetar. Inte tigger.
dn.se
Jag blir så trött. Jag ska åter igen jämföra med ett annat "fenomen" som åtminstone vi i södra Sverige är väl bekanta med. Vi har gästarbetare från främst Polen och Litauen som varje år kommer hit och arbetar på åkrarna. Många får komma åter då de är väldigt arbetsamma. De sliter från tidig morgon till sen kväll och utöver det lär sig många av dem svenska. Helt själv!
Inget SFI, inga hjälpmedel. De lär sig ändå. De är många gånger ovärderliga för våra bönder och utan dem hade det blivit panik på åkrarna. Att försöka få svenska ungdomar att plocka jordgubbar är uppenbarligen inte så lätt som när jag var yngre. Det innebar tidiga morgnar och ömma fingrar samt rygg men det gav några kronor. De signaler jag ser säger till ungdomarna:
- Orkar du inte plugga eller ta ett arbete som kanske värderas lite lägre av vissa?
Men! Sätt dig då utanför ICA med en mugg och tigg istället.
Är detta verkligen rätt!?

Forskarna säger att det inte ska förbjudas för det fungerar inte. Varför förbjuder då andra länder detta? Varför ångrar de inte sig och tar bort det igen?

Förutom att deras boenden är sanitära olägenheter är det inget trevligt att de sitter utanför varje butik. Jag tycker det åtminstone inte och anser att ett förbud bör vara ett bra sätt att få bukt med detta. Danskarna kanske helt enkelt inte vill ha ett svenskt förbud då de är rädda för att vissa av dem då tar chansen i deras land istället.

Rumäniens företrädare, deras romska företrädare, exempelvis Johan von Schreeb, de säger samma sak. Ge inga pengar till dem för incitamentet att någonsin börja arbeta försvinner när det finns lättare sätt. Jag litar på dem framför ett gäng professorer innanför några väggar.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-domer-ut-tiggeriforbud