fredag 2 december 2016

Barnkonventionen?

Tretton år gammal och arbetar. I Sverige.
Känns det ok?
Hade du godkänt att ditt barn gjorde det?
Utan lön dessutom, för det anses som en självklarhet att just ditt barn ska göra detta och ställa upp för familjen och samhället.
sr.se

De människor som kommer till Sverige har det gemensamt att deras barn i de allra flesta barn är de som lär sig svenska först. Föräldrarna kommer, om de vill, lära sig språket även de men det tar ofta lite längre tid. Det betyder att de kommer behöva tolkar när helst de ska ha kontakt med någon.
Då använder de barnen.
Barnen får helt enkelt ställa frågorna på svenska.

Barnarbete i Sverige är förbjudet i Sverige men praktiseras alltså trots att det inte får förekomma. Barn kan aldrig hjälpa vilka situationer de hamnar i och de kan garanterat inte alla de fraser som kan förekomma inom exempelvis sjukvården.

Tänk er att en kvinna kommer i kontakt med sjukvården på grund av smärtor i underlivet. Där finns ingen tolk att tillgå så kvinnan, som inte kan svenska, blir beroende av någon annan. Något av barnen får då tolka. Många gånger genom pappan om de kommer från en kultur där det är mannen som bestämmer. Det skulle betyda att kvinnan ska berätta för sin man vad som känns fel, som sedan godkänner det för sonen som sedan ska tolka till vården.
På samma sätt blir det i motsatt riktning.
Hur säker tror någon att denna situation blir?

Saker som barn inte ska behöva veta kan bli väldigt reelt för dem då föräldrarna inte klarar språket.
Som jag ser det borde detta leda till två saker:
Sverige bör för det första aldrig någonsin godkänna att barn tolkar.
Inte ens släktingar skulle få tolka.
För det andra bör vi ställa krav på de som vill bli medborgare att de SKA kunna tala svenska.
Ok att de inte kan skriva på vårt språk men de ska kunna så bra svenska att de kan förklara var de har ont, hur länge de har haft det och sedan förstå hur det ska behandlas.

Tänk skolsituation. Jag har varit med om barn som enbart är nio-tio år som är familjens överhuvud då de är den äldste mannen i hushållet. Det betyder att de styr mamman. Utöver det kunde mamman i det fall jag tänker på, inte svenska vilket satte henne i en fruktansvärt jobbig beroendeställning gentemot sonen.

Detta kan helt omöjligt vara rätt i ett modernt land 2016.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/benjamin-13-jag-ar-vuxen-och-mamma-ar-typ-barnet