lördag 17 december 2016

Vuxna i matsalen för barnets bästa!

En matsal kan vara en stökig plats. Högljudd och skrämmande.
Ljudvolymerna kan vara oerhört höga och som jag ser det finns det en enda sak som kan hjälpa: Fler vuxna i skolornas matsalar. Förskolorna har alltid personal med då barnen inte kan äta själv men de vuxna har svårt att hinna med att äta själv. Till en kostnad av över femtio kronor är det högst osannolikt att det skulle finnas någon som äter den maten.
blt.se

Den som anser att det är en lyx att äta i en skolmatsal och enbart få betala cirka 25 kronor, kan besöka en skola. Följ med och ät!
I förskolan måste vuxna finnas för att hjälpa till.
I lågstadiet ska alla rutiner sättas för att det ska fungera i framtiden. Ät rätt, smaka allt, sitt ordentligt, gunga inte på stolen, skrik inte när ni pratar, prata med den du sitter och inte den på andra sidan rummet, ha munnen stängd, ha kniv och gaffel i rätt hand. De osynliga reglerna som förväntas finnas senare i livet finns inte bara där av sig själv.
På mellanstadiet börjar många barns problem komma.
Är jag tjock? För smal?
Kompisarna äter inte detta och jag vill inte äta själv.
På högstadiet eskalerar det för många och då ingen längre kontrollerar dig kan du äta hur lite eller mycket du vill.. eller?
Tycker du som förälder att det är bra?

En idol behöver inte vara en tv-kändis eller en rockstjärna.
Det kan vara vaktmästaren på din skola, oavsett vilken ålder du har.
Det kanske är skolsköterskan som du i ett annat forum kan ställa din fråga till.
Det kan vara ditt barns lärare.

I lärandemiljön har alla sin roll.
Den rollen finns inte på samma sätt i en matsal och genom att ha så mycket vuxna det bara går där finns det en stor sannolikhet att det är just där saker upptäcks.
Tjejen i 8A, åt hon inget? Varför?
Pojken i femman säger att han förknippar tacos med fredagar och öl.
Historierna kan bli många.
Allt för barnets bästa.

Så ser jag det men kan anses partisk i frågan då jag arbetar på en skola.
Min övertygelse är i alla fall klar: Fler vuxna i skolmatsalarna, oavsett ålder, gynnar barnen. Likaså på förskolan. Därför bör alla som arbetar på en skola få den möjligheten.
Barn är viktiga och eventuella problem kan lösas innan de blir för stora, med fler vuxna i matsalarna.

De ska betala för sig. Precis den kostnad maten verkligen kostar för runtkostnaderna bör vara där ändå. Jag hoppas verkligen att detta kommer att gå igenom.

Motionen som Sölvesborgs kommun har fått finns nedan:


"Motion om pedagogiska måltider

I Sölvesborgs förskolor och skolor finns det personal som får äta pedagogiska måltider. Detta innebär att personen i fråga får äta middag, tillsammans med barnen/eleverna, till en reducerad kostnad eller gratis. I dagsläget är kostnaden för en pedagogisk lunch 25,50 kronor och endast en lärare i varje klass får äta till detta pris. På förskolan gäller samma pris. Utöver lunchen finns det möjlighet att äta frukost eller mellanmål och detta för en kostnad på cirka 20 kronor.

En pedagogisk lunch innebär att läraren sitter med eleverna, vid deras bord och hjälper dem med det de behöver, håller koll på alla runtomkring och ser till att ljudvolymen är på en rimlig nivå. Med andra ord utför de sitt arbete.

Nyheterna har med jämna mellanrum reportage om de höga ljudnivåerna som finns i landets skolmatsalar och ett sätt att få ner ljudvolymen på är att fler vuxna befinner sig där.

Fler vuxna behövs över lag i skolorna och just i matsalen är det viktigt för alla elever att se hur de vuxna beter sig och att de äter ordentligt. I en utseendefixerad värld behöver eleverna se att en bra och allsidig kost är viktig för välmåendet.
Detta gäller alla vuxna och inte bara läraren.

Därför hade det varit bra om pedagogiska måltider gällde alla anställda, även exempelvis vaktmästare och städpersonal. Eleverna får en annan bild av den vuxne när de sitter och pratar, och blir förhoppningsvis mer trygga på skolan.

Röster brukar höjas om att det blir fel när lärare ska äta med sina elever, att det är lyx, men den som en gång suttit och ätit med en skolklass vet att det inte innebär en lugn stund. Det är ett arbetspass vilket egentligen borde göra lunchen gratis men då ekonomin ser ut som den gör fungerar inte detta.

Livsmedelskostnaden för en portion i skolan är 16,77 kronor. Här ingår inte kostnaden för lokalen, personalen, ström etc utan det gäller bara maten. Den totala kostnaden är alltså högre men då jag anser att runtkostnaderna finns oavsett hur många som äter med barnen/eleverna bör den inte räknas in. På förskolan kan även livsmedelskostnaderna för frukost och mellanmål räknas in.

Om den pedagogiska lunchen kan köpas för det pris den kostar, vilket i dagsläget kunde varit 20 kronor, kunde all personal som ville, äta med barnen/eleverna och i slutänden är min övertygelse stor om att detta hade gynnat alla parter. Samma pris kunde gällt på förskolan alternativt att de fick ett pris för alla måltiderna.

Kommunen hade rent pengamässigt inte tjänat på det, dock inte förlorat på det heller, men miljömässigt är min övertygelse stor om att det hade blivit en stor förbättring för allas våra barn och elever inom verksamheterna.

Mitt förslag är därför

Att Sölvesborgs kommun utreder vilket pris en pedagogisk lunch bör ha.

Att Sölvesborgs kommun inför pedagogiska luncher för alla anställda på våra skolor och förskolor.

Emilie Pilthammar
Moderaterna"http://www.blt.se/solvesborg/ger-inte-upp-kampen-om-maltider-med-vuxna/