måndag 19 december 2016

Sverige nästa?

I Sverige arbetar både kvinnor och män.
Det är inget konstigt och det är många år sedan det slutade vara något märkligt.
Motsatsen är idag istället något som många förundras över.
Du är alltså hemma med dina barn?
Har du tänkt på din pension?
Vilken kvinnofälla alltså!
svt.se

I Afghanistan är det tvärtom.
Arbetar du som kvinna utanför hemmet?
Då ska du dö! Du vanärar familjen och religiösa personer anser då att du har gjort ditt.
Kvinnan ska vara hemma vid spisen.
Detta är alltså i Afghanistan.

Sedan januari 2015 har det kommit cirka 40 000 asylsökande från Afghanistan.
Självklart är inte alla extremister som vill mörda kvinnor som arbetar.
Kvinnosynen är dock, enligt mig, lika rotad hos dem som motsatsen hos oss.
De har en annan syn på kvinnor och om detta har media vittnat om de sista åren.
Kvinnan är inte värd någonting.
Hon är någon som finns till för mannens skull.

Enligt statistiken som finns är det betydligt fler män än kvinnor som sökt asyl och av de som sökt sig till Sverige är utbildningsnivån i snitt 3,2 år. De har alltså i snitt gått 3,2 år i skola.
Det är som om ett barn slutar skolan i andre klass här för att sedan arbeta.

Dessa människor finns nu i Sverige.
Vissa med ett stenålderstänk.
Detta gör mig rädd.
Bilden gör mig rädd för senast jag var i Karlskrona mötte jag en person som var klädd såhär.
Varför?
Det är ett förtryck men kvinnorna där finner sig i detta.
Vi gör det inte.

Är det konstigt att det blir konflikter?

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/fem-kvinnor-mordade-for-att-de-jobbade
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/