tisdag 7 februari 2017

Ett stort problem så långt ögat når.

Sandelin och Sanandaji får uppmärksamhet i en artikel i Smålandsposten och nu känns det som om fasaden börjar krackelera. Sanningen börjar bli så uppenbar att den inte går att förneka längre, inte ens för de som envist vägrat att se.
svt.se

Självklart ska vi ha invandring till Sverige.
Det har jag aldrig haft några problem med och kommer nog aldrig att ha.
Vi ska dock INTE ha den som den har varit och hela artikeln är ett klockrent bevis på det.
Jag har under många år, långt innan den massiva invandring Sverige har haft, sagt att vi bör öka antalet kvotflyktingar och klarar vi sedan fler människor är det positivt. Vi måste dock göra grunden till huset innan vi sätter dit väggar och tak.
Att låta gränserna vara öppna var en katastrof som landet kommer få dras med under många år framöver då det är omöjligt att se ett slut i tunneln.

Enligt mig ska dock invandringen se ut på följande sätt:
Antalet kvotflyktingar som får komma hit bör öka.
Flyktingar som kommer till Sverige ska få omedelbara krav, liknande Islands, att lära sig svenska.
De ska även klara någon form av samhällskunskapsprov som visar att de är medvetna om vårt lands lagar, seder och traditioner. Allt för att missuppfattningar ska kunna förhindras.
De som får uppehållstillstånd ska, precis som de som kom hit i den förra vågen, få ett lån som sedan ska betalas tillbaka.
Minsta lilla brott ska ge en enkelbiljett hem.
Hittar de inget jobb ska en praktik genomföras direkt och de ska inte kunna tacka nej till den.
Vill de bli svenska medborgare och därmed få rätten att rösta, ska de klara ytterligare tester som visar att de förstår hur den svenska demokratin är uppbyggd och vad det innebär att lägga sin röst. Detta är jämförbart med vad ungdomar födda i Sverige läser och lär sig i skolan.
För mig är inget av ovan nämnda saker något konstigt utan en förutsättning för att människor ska bli en del av samhället.

Artikeln (länkad nederst) skriver följande:
"Demografin i Sverige har förändrats för all framtid. Det föds ungefär 100 000 barn i landet årligen, men förra året kom också 70 000 minderåriga asylsökande, huvudsakligen pojkar. För vissa åldersspann har Sverige nu ett mansöverskott som är så stort att det oaktat allt annat borgar för sociala problem.
Sanandajis siffror ger vid handen att Sverige, i brist på skönare omskrivningar, importerat en etniskt präglad underklass. 17 procent av Sveriges befolkning är född utomlands. Utlandsfödda utgör enligt Sanandaji "53 procent av dem med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen". Dessutom beräknas 76 procent av gängkriminella i Sverige ha invandrarbakgrund.
Det tar 15 år för flyktingar och deras anhöriga att komma i arbete i Sverige. Det innebär att de inte hinner bidra till ekonomin innan de går i pension. Enligt Sanandaji kostar en genomsnittlig flykting 70 000 kronor per år.
Han konstaterar också att Migrationsverket 2015 kostade ungefär dubbelt så mycket som FN:s hela internationella flyktinghjälp. Det innebär att man hade kunnat hjälpa betydligt många fler om man hade gjort det på plats. Men i den frågan var de politiska låsningarna för starka."

Det är skrämmande att det finns människor kvar i riksdagen som propagerade för DÖ. De borde, var och en, få stå till svars för den överenskommelsen och vad det har gjort Sverige.
De borde, med den lön de har och det ansvar de bär upp, visa vilka de är och stå för att de inte rakryggat sa vad de tyckte om de inte höll med.
Tystnad innebär medhåll.

Sverige står inför fortsatt stora kostnader.

http://www.smp.se/ledare/vart-dramatiska-migrationspussel/