lördag 4 februari 2017

Vilket tillskott!

Malena Ernman tar plats som ny ledamot i styrelsen för Statens kulturråd.

Jag vet att hon är hovsångerska och medlem i Kungliga svenska musikaliska akademin men hon är utöver det väldigt partisk och enligt mig ska man inte vara det vid en sådan post.
Hur ska hon med en så stark åsikt kunna välja kultur från alla delar?
Med hennes inställning kommer all annan kultur än just den svenska, om den ens finns, att försvinna.
sr.se

Riksdagen med de rödgröna i spetsen har verkligen lyckats med mycket de sista åren. De slopade avgiften för muséum. Statliga sådana, inte andra vilket har skapat stora problem för många men.. enligt de styrande gynnar det kulturen.. grattis.
Jag tror inte på det men de verkar övertygade.

Statens kulturråd:
"Kulturrådet är en central förvaltningsmyndighet, som ansvarar för frågor inom bland annat teater, musik, litteratur, konst och museer. Kulturrådet fördelar även statligt kulturstöd och ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut."

På vilket sätt kan då Malena Ernman gynna en mångfald inom kultur?
Jag kan inte se det för hon skulle aldrig godkänna någon vars politiska åsikt hon inte delade. Hon ska sitta med och fördela kulturstöd. Hur många tror att det skulle gå en krona åt något hon inte ansåg vara rätt?
Kulturstödet kan nu istället delas ut till olika föreningar som ska lära sig hur det är i deras hemländer. Det är nämligen så mycket viktigare än att lära sig om den kultur vi faktiskt har i Sverige.
Suck.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6621713
Malena Ernman ny ledamot i styrelsen för Statens kulturråd
http://t.sr.se/2kUT1vi