torsdag 22 mars 2018

NEJ.

Jag är Moderat men Moderaterna äger inte mig.
Till skillnad från många andra som gladeligen hoppar högt bara ledningen säger det så fungerar jag inte på det sättet och har aldrig gjort.
svt.se

Mitt parti tycker nu att skoldagarna ska förlängas.
En timme mer i skolan är vad som ska gälla och två tredjedelar av tiden ska ägnas åt matte och svenska. Jag undrar varför man inte tänker till lite till innan man bestämmer sig för att sätta upp sådana här mål.
Jag kan visst se att dagarna kunde blivit längre då det under många år varit uppenbart att elever från många andra länder ligger långt före i utbildningsnivå trots jämförbar ålder.
Jag anser dock att man tar detta från fel ände.

Jag har arbetat som lärare under snart femton års tid och jag älskar mitt yrke över allt annat.
Det finns inget så berikande som att gå till jobbet och träffa alla barn med sina tankar.
Jag har jobbat på alla stadier utom gymnasiet.
Jag jobbar sedan två år tillbaka på lågstadiet men är även förälder.
Eleverna slutar 13:20 fyra dagar i veckan och 12:20 en dag.
Självklart är det rätt enkelt att säga att vi bara förlänger dagarna.
Bekymret blir dock att många är oerhört trötta på eftermiddagen och då måste frågan ställas om skolundervisningen ska räknas på kvantitet eller kvalitet.
Jag kan ha grammatik eller multiplikation mellan 13:20 och 14:20 varje dag men lär sig eleverna något av det?

De som har lätt för sig kommer klara det men många gör det inte.
Dagarna blir för långa och över lag finns en trend på alla de skolor jag arbetat som visar att just skolarbetet inte är det som prioriteras först i hemmet.
Tiden läggs först och främst på fotbollen, hockeyn, simningen, konståkningen, dansen eller.. listan kan göras lång. Skolarbetet kommer efter detta.
Ska vi tvinga in föräldrarna i skolvärlden igen?

Jag har förmånen att få ha lärarkandidater med jämna mellanrum och trots att det är så länge sedan jag avslutade min grundutbildning till lärare speglar kandidaterna samma tänk som jag hade då.
Om mitt parti vill göra något vettigt från grunden?
Förändra lärarutbildningen.

Då som nu ska varenda lärarstudent veta vad Vygotskij tyckte och tänkte. De ska veta hur man forskar och över lag läggs det mer tid på hur skolan i Sverige har sett ut istället för hur den ska se ut. Utbildningen är fyra år lång men mellan två och tre dagar i veckan är det självstudier.
Den som går ut som lärare har ytterst lite information kring barn med speciella behov, hur man bemöter sorg, få eller inga metoder för att lära ut läsinlärning eller matte och jag kunde fortsatt..
Men de vet vad herrarna för i tiden tyckte om skolan.
Ska politiken börja någonstans är det här.
Ta bort två år på utbildningen och gör den kompakt istället!
Låt eleverna läsa alla dagar och när de går ut ska de ha en hel portfolio med praktiska lektioner. De ska känna igen autistiska drag hos en elev och förstå hur man går till väga vid misstankar om brott. Om man vill fördjupa sig i gamla teorier kan den som vill gör det sen.

Utöver att lärarutbildningen ska förändras för att på ett mer effektivt sätt lära grundskoleeleverna det de ska kunna tycker jag, trots mycket kritik tidigare, att svensk skola är fel som bygger hela systemet på ålder.
Jag vill ha en kunskapsbaserad skola vilket skulle innebära att den elev som inte klarar målen för sitt år, inte för gå upp en årskurs. Det innebär också att skolstarten blir betydligt mer flexibel.

Så nej. Inga fler undervisningstimmar innan man åtgärdat bekymren i den andra änden men helt klart ett ja för lovskolor för elever som eventuellt inte kommer klara betygen.

Detta är mina åsikter trots att det är partiet som jag representerar som driver frågan.
Jag kommer motsätta mig detta i högre instans om jag kommer uppåt.
Kvalitet framför kvantitet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/langre-skoldagar-med-moderaterna