onsdag 21 april 2021

Tänk om!

Det är precis detta socialistiska tänk om att någon vet bättre än just dig, som gör att jag fortsätter att engagera mig politiskt. Nu dessutom i ett parti som verkligen tror på individen.
Vem ska bestämma vem som ska vara föräldraledig?
Min familj tillhör undantaget för jag har i princip inte varit föräldraledig och dagarna som har bränt inne eller är på väg att göra det, handlar om att jag inte har tagit ut de dagar jag har rätt till.
Maken har varit hemma med barnen istället för jag, men jag fick inte ge alla dagar till honom.
Statistiken visar på motsatsen.
Enbart tre av tio pappor tar ut sina föräldradagar och kontentan borde då gå hem hos dem som bestämmer.
Varför tar inte pappor ut fler dagar?

Nummer ett är garanterat ekonomin.
Det blir för dyrt när den med mest inkomst är den som plötsligt ska vara hemma. Livet går därmed inte runt. 
Nummer två är garanterat att faktiskt fler mammor än pappor vill vara hemma. Genetiskt är vi olika och detta syns tydligt på så många sätt fast att politiker så gärna vill påstå att så inte är fallet.
Den tredje delen är garanterat det faktum att människor inte håller med de som har bestämt detta.

Varför ska någon bestämma över dina föräldradagar!?
Varför ska någon säga till just din familj vad som är rätt för er?
Det kan nämligen bara du bestämma.
Jag anser att all form av kvotering av föräldradagar ska tas bort.
För fundera på det.
När dagarna bränner inne... blev det bra för barnet då?
Dagarna är till för barnet, men när dagarna inte tas ut på grund av olika anledningar så får plötsligt barnet spendera den tiden inom barnomsorgen istället.
Det vill ju iofs sittande politiker att de ska, för deras uppfattning är att just ni som föräldrar inte vet vad som är bäst för ert barn. Det vet de.
Därför vill de tvinga in alla barn i barnomsorgen så tidigt som möjligt.

Jag tror istället på dig.
Vill du som man vara föräldraledig hela tiden?
Du får inte för regeringen tycker det är fel.
Detsamma om du är kvinna.
Jag anser att ni som familj själv ska få bestämma!
Och vet ni vad... det finns faktiskt ett parti som har just detta inskrivet i sitt partiprogram. Medborgerlig Samling tror på dig. På individen. 
Ni vet bäst vad som passar er familj!

Nästa år är det val.
Då kan ni göra skillnad.