lördag 30 juli 2016

Beroende på vilket land du kommer ifrån.

Kommunismen gör en frammarsch i Sverige. Alla ska ha allt och regler ska bara gälla vissa och ibland, när det inte passar eliten.

Ett förslag kommer nu om att flyktingar ska få studera på högskolorna även om de inte har fått uppehållstillstånd. De nya reglerna som går igenom gör att den som inte kan försörja sig inte heller får stanna vilket anses vara ett problem.
dn.se

För ett par år sedan infördes det regler som gjorde att det nu kostar stora summor att läsa på svenska högskolor och universitet. Detta gäller inte om du är född och uppvuxen i Sverige. Nu vill Universitetskanslerämbetet att detta ska plockas bort och förändras för de som söker asyl i Sverige och det kanske är en bra lösning även om jag undrar hur de ska kontrollera vilka kunskaper de redan har. Problemet som jag ser det är att det inte blir lika.

Den som kommer till Sverige och söker asyl behöver nämligen inte vara från ett krigshärjat land. Under tiden de väntar på att processen ska ta sin tid skulle de alltså kunna studera här vilket i sin tur hade gjort att de fick stanna. Är det rättvist?
Samtidigt som många från exempelvis Indien kommer hit och får betala stora summor för att få läsa här. Som jag ser det borde det i detta fallet vara lika.

Kommer du från utlandet och vill studera i Sverige?
Antingen ska då alla betala eller ingen.
Jag anser inte det vara fel att betala men å andra sidan anser jag då inte heller att asylsökande i Sverige ska få någon form av förtur till någon utbildning.
I detta fall får jag vara kommunist. Jag vill att det ska vara exakt lika för alla utlandsfödda. Vi ska inte sätta en guldsked i munnen på några av dem.

http://www.dn.se/debatt/infor-ett-snabbspar-for-flyktingar-till-hogskolan/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6482592