torsdag 28 juli 2016

Det är så det ska se ut!

Svenskan tog ett halvår och det mesta på egen hand.
Gabriel är beviset på att om man vill så går det.

Hans dröm var att bli ögonläkare men han fick fly kriget och hamnade i Södertälje. Under det år han väntade på sitt uppehållstillstånd lärde han sig svenska helt på egen hand genom att läsa diverse böcker och använda Google translate.
Fantastiskt!
Jag beundrar en människa som Gabriel för han har verkligen visat att om man vill så går det. Han ville lära sig svenska och behövde då knappt komvux. Han ville komma in på läkarlinjen och lyckades på mindre tid än en normalsvensk då det kan ta många års sökande innan man kommer in på en så eftertraktad utbildning.
svt.se

Samtidigt går mina tankar till kvinnan som var på nyheterna för ett par månader sedan och beklagade sig över att hon trots dubbla civilingenjörsexamen inte fick något arbete. Hon pratade efter sexton år i Sverige behjälplig svenska.
När Uppdrag Granskning besökte Rosengård i Malmö träffade de personer som efter tjugo år i Sverige knappt sa ett ljud på svenska utan bara talade arabiska.

På SVT sitter numer en kvinna som talar väldigt bra svenska men med brytning och svårigheter med vissa saker. Hon kan exempelvis inte skilja på när det ska vara hon eller henne. Hon har fel ändelser när hon talar men det ger förmodligen PK-folket inom Statlig television en guldstjärna då hennes namn och ålder visar att hon inte är född i Sverige. Att hon inte talar korrekt svenska är bra så länge statistiken ser bra ut.

Gabriel visar att det finns något hopp men samtidigt en stor fråga i varför vi ska lägga en väldigt stor andel pengar på hemspråksundervisning. Varför vi ska tillåta någon att gå på SFI år efter år. Varför människor efter år i Sverige får ha en tolk när det behövs.
Bevisligen kan den som vill lära sig och denne kille är ett lysande exempel på det.

All heder åt Gabriel som följer sina drömmar och lyckas med det han åtar sig.
Svenskan må vara svår men den som verkligen vill kan lära sig och tydligen helt på egen hand under ett års tid. Det handlar bara om att vilja bli en del av vårt språk.
Lycka till med din utbildning!

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/gabriel-kom-in-pa-lakarprogrammet-pa-ett-halvar