lördag 23 juli 2016

Så bra för Sverige!

SOS har ett problem. De förstår inte vad inringaren säger vilket har gjort att de numer måste ha flera tolkar och tjänsten de tar in talar cirka 200 språk vilket är väldigt bra. När de har kommit fram till vilket språk det är inringaren talar.

Den som ringer in till SOS förväntas tala svenska eller engelska och det är de språk som det finns krav på dem att de ska kunna. Inga andra. Detta har dock gjort att det i fjol var 3500 samtal som krävde tolkhjälp. Denna siffra har de sista åren ökat kraftigt.
svt.se

Som jag ser det kommer det garanterat snart innebära nya krav på SOS.
De ska garanterat tala fler språk för så måste det självklart vara!
Då tolkbehovet ökat så frekvent de sista åren kan detta kopplas till invandringen. Självklart ska även de kunna ringa SOS men det är helt ohållbart att sätta krav på att SOS ska förstå allting och att det sedan, med all sannolikhet, ska gå inom en viss tid.
Vad är det för fel att ställa kravet att den som ringer ska kunna tala svenska eller engelska?

Då detta inte har varit ett problem tidigare trots alla turister kan det ses som att vi särfördelar människor. Turister som kommer hit och behöver hjälp av SOS har under alla dessa år inte varit något problem då de inte blir en siffra i statistiken på det sätt som nu syns.

Många har talat sig varma om vad bra invandringen är för arbetskraften behövs verkligen i Sverige! Samtidigt har det nu talats om att vi måste har fler enkla arbeten.. trots att så många är högutbildade. Det må vara jag som är märklig men då SOS sammanlagt kan tala på 200 språk så bör det innebära 200 deltidsanställda såvida inte någon talar två eller fler språk vilket gör något färre
Det bör också betyda cirka 200 deltidsarbetare som inte behövdes för fem år sedan..
Verkligen bra med nya arbeten till Sverige!
Skapade arbeten för att anpassas till det nya land som växer fram.

Jag ser det som positivt att de försöker leta tolkar inom sin organisation men i ett fungerande Sverige som hade ställt krav på de som bor här hade det gott och väl räckt att SOS kunde tala engelska utöver svenskan.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/kraftig-okning-av-tolkbehov-vid-sos-samtal