onsdag 24 augusti 2016

Rasist? Javisst!

Det finns för och nackdelar med allt. Nackdelarna med en liten kommun är att de flesta vet lite om alla. Fördelen med en liten kommun är att det oftast kommer fram vad det är folk säger och under ett besök i en av kommunens affärer fick jag veta just det där som jag fått höra så många gånger innan.
Den där Emilie, hon är rasist.
Hon har till och med mage att namnge personer under möten!

Det enda jag kan göra vid sådana här tillfällen är att säga: japp, det stämmer.
Om det är så att det är rasism att ifrågasätta varför vissa människor slipper igenom systemet enbart på grund av bakgrund, då är jag rasist.
När detta sedan försöker mörkas ifrågasätter jag det och då är jag en rasist.
Ordet "rasist" har blivit ett skällsord av människor som inte har den blekaste aning om vad innebörden av detta ord är och värst av allt är att det ständigt används för att försöka trycka ner människor som inte delar deras åsikt.
svt.se

Vad är det då jag har gjort?
Jo, jag ställde följande interpellation till kommunens ordförande i barn och utbildningsnämnden under juni månads kommunfullmäktige:

"Interpellation angående elever säkerhet
På kommunfullmäktige i mars togs ett beslut om att kommunen ska starta ett integrationsprojekt där nyanlända bland annat ska få språkpraktik inom kommunkoncernen, vilket är ett bra sätt att lära sig språket på och som jag anser vara positivt.

Skolor har därefter fått veta att de ska få en språkpraktikant och då skolans verksamhet har väldigt stränga regler angående elevernas säkerhet och trygghet samt då pedagogernas arbetssituation redan är väldigt ansträngd undrar jag följande:
Lämnar dessa språkpraktikanter, precis som alla andra inom skolans verksamhet ett utdrag från belastningsregistret?
Om det inte går då personen i fråga inte befunnit sig så länge i Sverige, kontrolleras då deras bakgrund i hemlandet?
Vad säger skyddsombuden och facket om detta?
Vilka rutiner är framtagna för att barnens trygghet ska sättas främst?
Alla föräldrar ser till sina barns trygghet och det sista året har det varit större pedofilhärvor i både Kalmar och Kristianstad som visar på att systemet fallerar. I fjol togs en av de värsta krigsförbrytarna från folkmorden i Rwanda i Sverige. Han hade gömt sig i Sverige sedan 1994.

Skolor och deras anställda ingår visserligen i kommunen men är en verksamhet som inkluderar de kommuninvånare som har väldigt svårt för att sätta sig emot vuxna.

Det ska inte under några omständigheter finnas en risk att elevernas säkerhet åsidosätts. Integrering och språkpraktik är bra men elevernas säkerhet och trygghet måste vara prio ett.

Emilie Pilthammar
Hällevik"

Som svar fick jag att det inte fanns några språkpraktikanter i skolorna vilket inte var så märkligt då skolorna, när jag fick svaret, hade stängt på grund av sommarlovet.
Det måste vara jobbigt för de styrande när människor som har något att klaga på inte går till de som har tagit dessa beslut över deras huvuden utan istället hör av sig till mig.

Faktum var nämligen att jag hade fått brevet, nu ska jag vara så hemskt att jag namnger någon (!), som delades ut till föräldrar på Norje skola där de fick veta att Ismael skulle vara på deras skola tillsammans med deras barn. I min värld är frågan om barnens säkerhet väldigt relevant i detta sammanhanget då inte ens en vikarie som går in i skolan får göra detta utan ett utdrag ur belastningsregistret.
Vem vill utsätta allas barn för risken att det är en person som inte har samma tankar om hur man är mot barn och vad man får och inte får göra!?
Under mötet gick en person upp för att kontra mig med orden att den här Ismael faktiskt är en mycket trevlig man. Men grattis.
Pedofiler och våldtäktsmän brukar förmodligen vara väldigt otrevliga människor.. eller inte.
Faktum kvarstår sedan att hans namn nämndes när jag läste upp brevet som alla föräldrar i Norje skola hade fått.

Interpellationen, vilket alla som vill förstå gör, ställs inte mot en enda person som ska vara "språkpraktikant" utan mot att barnens säkerhet åsidosätts i något märkligt försök att få siffrorna för integration och samarbete att se bra ut.
I min värld är det nämligen helt fel att man släpper in människor i skolans värld, till barn mellan sex och tolv år, som inte kan visa upp att de är bra människor.
(På detta fick jag motfrågan om vad som egentligen är en "bra" människa.. vilket, enligt mig i detta fallet då det är det enda sättet att kontrollera det på, är att människor lämnar utdrag ur belastningsregistret)
Barn har väldigt svårt att säga "nej" och är alltid i en mer utsatt situation än vuxna. I skolan ska de vara skyddade.

Sen om personen ifråga kommer från Somalia, Syrien eller Åhus är helt irrelevant.
Samma regler ska dock gälla ALLA som vill vara inom skolans värld.

Är då detta rasism?
Ja, är det rasism att anse att våra barn ska vara skyddade i skolan genom att alla vuxna på skolan ska behandlas på samma sätt och lämna utdrag ur belastningsregistret, då är jag rasist för i min lilla värld är det en självklarhet.
De styrande i kommunen tänker tydligen inte så.