tisdag 30 augusti 2016

Varför vara som alla andra?

Klasser har varit uppdelade i pojkar och flickor på grund av att flickorna annars, exempelvis, måste ha sin slöja på sig och därför inte kan känna sig så fria.
Jag inser att det är någon form av Tjalle Tvärvigg i mig och alltid har varit.

Jag har arbetat som lärare i idrott på en könsuppdelad skola och jag kunde bara se fördelar med det. Jag undervisade bara pojkar, eller yngre män beroende vad man kallar de som snart ska bli myndiga.
Tvärtemot vad många skulle tro så var det inte ett enda problem att jag som tjej bara undervisade killar. Inte alla killar i alla fall. De utlandsfödda killarna lydde min minsta vink medan problemen som uppstod, utan konkurrens, alltid var hos de svenskfödda.

Jag inser att det har hänt en hel del i Sverige sedan jag arbetade i den skolan men till viss grad, med all sannolikhet inte i alla områden, är det dock så än.
De utlandsfödda killarna lydde inte min minsta vink av respekt gentemot mig eller mitt yrke. De lydde för att de var så oerhört rädda att jag skulle ringa hem och säga att de inte hade skött sig.
Hur många svenskfödda ungdomar är det?
De hade en sådan respekt inför sina föräldrar, som i sin tur ansåg att det jag gjorde i skolan var lag, att det inte fanns några problem. De var tvärtom alltid väldigt tillmötesgående och trevliga.
Detta trots att de var en bra bit längre och betydligt grövre än vad jag var.
Jag fick oftast titta upp för att föra en konversation och då är jag ändå ingen kortväxt människa.

Jag inser att problemen som nu har uppkommit är för att det finns religiösa inslag i undervisningen och det vänder jag mig helt emot. Skolan jag arbetade på var inte religiöst knuten utan hade av andra anledningar delat upp undervisningen på detta sätt.

Jag skrev häromdagen att jag hade röstat för ett slöjförbud inom svensk skola och som jag ser det hade problemet blivit löst där. De religiösa friskolorna hade inte kunnat smita mellan de maskorna och hade blivit tvingade att anpassa sig. Om de sedan väljer att dela upp sina lektioner utefter kön ändå spelar för mig ingen roll. Svenska skolor ska under inga omständigheter vara religiöst knutna så att det påverkar undervisningen eller sättet skolan bedrivs på.

Det är lätt att säga att alla är lika, kalla folk för "hen" (vilket inte existerar) och påstå att det inte finns skillnader mellan pojkar och flickor. Efter tio år i skolan och med en hög ungar själv kan jag skriva under vilket papper som helst som säger motsatsen.
Det ÄR skillnad mellan pojkar och flickor.
Självklart är det inte alltid så men i det stora hela.
Med många flickor i en klass blir det ett helt annat lugn än när det är många pojkar för pojkar är oftare mer rörliga och buffliga. Intressena skiljer sig även de åt.

Så det här med könsuppdelade klasser, det kan jag se både för och nackdelar med men det får inte vara på grund av någon religiös läggning för som jag ser det ska undervisningen vara lika för alla.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/konsuppdelade-lektioner-moter-motstand