måndag 1 juni 2015

Och barnen drabba(s)!

FNs barnkonvention, något nytt för socialdemokraterna kanske?
"Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet".
Svårt?
Jag kanske borde skriva det på fler språk så att det verkligen går fram.

Vad är det som är så svårt?
Nu går socialdemokraterna in i sin kongress, som varit i helgen, och bestämmer att föräldradagarna ska delas lika. De vågar inte säga när men Löfven står och berättar att den yngre generationen, alltså min, ser helt annorlunda på denna fråga.
Svaret till dig Stefan Löfven och övriga socialdemokrater: Lägg inte ord i min mun som inte är mina. JAG är inte intresserad av att ni ska bestämma hur dagarna i min familj ska delas.

Förstår ni inte att detta drabbar barnen då den största anledningen till att fler kvinnor än män tar ut fler dagar, inte handlar om viljan att umgås med sina barn utan om ekonomi?
aftonbladet.se
Delar ni dagarna och ser till att de inte får skänkas kommer barnet få börja på dagis och förskola tidigare, vilket i och för sig är er idé då ni anser att institutioner är bättre för barnen än föräldrarna. Jag kan åtminstone inte se det på något annat vis.

Det ni har bestämt innebär att de dagar som nu ska fördelas, vilket är 480 stycken, blir 240 dagar för varje barn. Med andra ord kommer det vara barn som efter 240 dagar, cirka åtta månader, kommer tvingas skolas in (vilket går på undantag) då familjen inte har råd att ta ut dagarna.
Är ni nöjda då?

Vill ni att familjerna ska dela dagarna mer "rättvist" mellan mannen och kvinnan, vilket i sig är konstigt med tanke på all feminism som nu är så på modet, får ni se till att ingen förlorar på att vara föräldraledig, att småföretagare får den ersättning de verkligen förlorar och att kvinnorna verkligen vill dela alla dagarna. Är ni säkra på att de verkligen vill det?
Jag vill det inte. Jag hade helst varit hemma alltid, trots att jag älskar mitt arbete.
Tyvärr går det inte och jag kan inte ens skänka dagarna på grund av att ni tvingat mig att behålla cirka två månader. Dessa "pappadagar" drabbar alltså mig som kvinna. Jag har skänkt övriga dagar då det inte är jag som är hemma men den "jämställdheten" har ni aldrig tänkt på.
NI förstör för oss som familj.
Ni och den politik ni för.

Det står i artikeln att ni jublade. Att kvinnorörelsen och Ssu var överlyckliga. Grattis Ssu, ni har förmodligen inga barn och tror ni gör rätt. Kvinnorörelsen, har ni inte förstått hur fantastiskt det är att ha möjligheten att få vara hemma med sina barn?

Måtte detta förslag aldrig någonsin bli verklighet.
Jämställdhet behöver inte vara 50/50 utan det kan faktiskt vara att familjen tar ett gemensamt, eget beslut om hur de ska göra med SINA föräldradagar.

VI som familj vet bättre än vad NI gör om vad som är bäst för VÅRA, inte era, barn.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-loftet-som-lofven-vill-tona-ned
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/foralder/barnet_fott/foraldrapenning/om_foraldrapenning?Om föräldrapenning