söndag 7 februari 2016

Skolans viktiga ansvar.

98% av alla flickor och kvinnor i Somalia har blivit utsatta för det värsta en kvinna kan råka ut för; kvinnlig könsstympning. 98%. Tänk på det. Det är 98 av 100 personer vilket betyder att i princip alla de kvinnor som kommer till Sverige från Somalia är könsstympade på ett eller annat vis.

Jag uppmanar alla till att läsa den värsta länken i slutet av inlägget. Där syns en tydligt skillnad i hur människor tänker samt en väldigt tydligt skillnad, förutom Sverige och Somalia, mellan äldre och yngre människor. Problemet blir att de yngre inte vågar ställa sig upp mot de äldre för att berätta hur fel detta är. Mannen som är med i intervjun berättar att kvinnlig könsstympning är bra för att kvinnan då blir mycket renare. Jag blir så trött.
Detta är ett tänk som inte borde finnas i världen 2016.

Trots all information, alla som avlider på grund av ingreppet, alla som lider i tystnad av smärta, ångest och obehag är detta något som de flesta skäms över. De kvinnor som kommer till Sverige och är könsstympade kommer aldrig känna sig som "alla andra". Vi är väldigt frigjorda i Sverige. Mannen och kvinnan är lika och den stora frågan borde, åter igen, vara vart alla feminister har tagit vägen i denna frågan. Detta är ett enormt problem för alla de kvinnor som är utsatta och värst är det för dem, likt kvinnan i den andra intervjun, som inte vågar träffa en man från en annan kultur då rädslan är att de inte ska förstå.

Polisen och Länsstyrelsen Östergötland har gett ut ett material som heter: Hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett material för allmänheten som handlar om hur hedersrelaterat våld ser ut och vilka varningssignalerna är. Skolan och vården spelar oerhört stor roll i detta och min önskan är att det i framtiden inte ska finnas några stympade kvinnor kvar.

Det stora problemet är de som kommer till Sverige men sedan fortsätter dessa traditioner som leder till fängelse i Sverige. Kvinnlig könsstympning är nämligen förbjudet här. Trots det sker det och trots det skickas många kvinnor ner till sina hemländer för att detta ska genomföras. Dessa kvinnor tvingas könsstympas, giftas bort, blir psykiskt och fysiskt misshandlade.

Broschyren säger att de största varningssignalerna är när elever i skolan inte får delta i all undervisning med hänvisning till en annan religiös tro, när hemmet ber att eleven ska slippa sexualundervisningen, gymnastik eller musik. Detta bör leda till en automatisk anmälan till socialtjänsten. Rädsla för ledigheter och lov är en annan då eleven är rädd för att föras till sitt hemland. När eleven har stora skillnader i klädstil i och utanför skolan kan det vara ett tecken på rädsla hemma och ett behov av att passa in i skolan.
Den som misstänker att någon på något sätt är utsatt ska ta kontakt och helst vara ett stöd för denna person. Visa att du bryr dig och lyssna!

Filmen om Waris Dire, En blomma i Afrikas öken, borde ses av alla. Män och kvinnor i Sverige har exakt samma rättigheter oavsett vilket land, tro eller tradition de kommer ifrån och det viktigaste här är den svenska lagen. Det är ett brott att en person som bor i Sverige förs härifrån för att giftas bort eller könsstympas så vid minsta misstanke ska du anmäla detta!
Du kan göra skillnad.

www.hedersfortryck.se
www.dinarattigheter.se
www.polisen.se
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/konsstympning-det-ar-valdigt-bra-tror-jag
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/forlorade-karleken-pa-grund-av-konsstympning