söndag 11 februari 2018

Bilden av Sverige?

Minns alla debatten om att det inte finns något sådant som "svensk" kultur?
Det var något man skulle skämmas för om man sa.
Att vara svensk är nämligen något man inte ska berätta utan helst ska man hylla allt annat.
Mångkultur är den rätta vägen att gå!
svt.se

Jag har verkligen två tankar om detta och skulle kunna använda väldigt mycket fina ord.
Min uppfattning är det gamla ordspråket; Ta seden dit du kommer.
Jag är fullt medveten om att alla svenskar inte gör det men jag har alltid fungerat så.
Jag har aldrig velat besöka turiststråken utan har alltid valt resemål utifrån min syn på mångkultur.
Jag åkte inte till Thailand för att gå på McDonalds eller reste till Indien för att äta kinamat.
Jag har följt det som funnits för jag anser det vara rätt.
Jag anser att människor som kommer till Sverige ska tänka på samma sätt och då speciellt med tanke på att de inte bara valt att besöka oss utan helt enkelt tänker stanna här.

Många berättar att det är bra med invandringen.
Media svänger och mitt parti har gjort en kovändning i det som en gång var "rätt".
Nu är vi tillbaka där vi var när jag blev medlem för många år sedan och jag känner att det var på tiden. Många jämför med att det tidigare har varit många som invandrat och det har gått bra!

Läs då artikeln nedan.
Ljuger forskarna?
Den invandring Sverige har haft innan har till stor del varit arbetskraftsinvandring och de som flydde hit kom från Europa. De kom från länder som till stor del såg likadana ut som i Sverige.
Så har det inte sett ut denna gången.
Invandrarna själv anser att det är svårt att veta hur de ska vara i vårt samhälle.
De anser att vår barnuppfostran är extra svår.
Forskarna är rädda för att de nyanlända kommer ta avstånd från samhället då de inte känner sig som en del i det. De känner inte att de fungerar i det samhälle vi har.

Hur ska man då lösa detta?
Jo, antingen kan man göra det lättare för dem genom att säga att de kan vara precis som de vill och göra som de har gjort alltid då vi ska acceptera det.
Eller sätter vi krav och är tydliga med det.

1. Dina barn ska ha respekt för dig utan att du slår dem. Vi agar inte barn!
2. I Sverige arbetar både män och kvinnor.
3. Vi kan inte välja varken kön eller hudfärg på den som ska ta hand om oss inom ex vården.
4. Skolplikt gäller. Du ska ha dina barn i skolan från att den börjar tills att den slutar.
5. Följ svensk lag och betänk att du flydde ditt eget land men vårt är välfungerande.

Jag har blivit jagad för att jag anser att vi ska ha både samhällskunskapsprov och tester i svenska men nu säger Stockholmseliten att så ska det vara, så nu är det ok att yttra det.
Vi måste sätta krav för även om denna studie enbart var på en handfull människor, så speglar den garanterat mångas åsikter.
Personerna med arabisk bakgrund känner själv att deras tankesätt krockar med det svenska.
De får gärna tänka på sitt sätt men vill man bli en del av vårt samhälle måste man ta seden som finns här.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nyanlanda-2