lördag 24 februari 2018

Det trygga landet..

De vittnade och kan därmed känna sig helt trygga med rättssystemet som finns i Sverige.
I Sverige är nämligen allt bra och ingen behöver känna sig rädd här.
svt.se

Familjen vittnade alltså mot en gängkriminell.
Nu har de fått bilen sönderslagen en gång och sist detonerade någon form av bomb.
Är det någon som hade vittnat om de visste vad som väntade?
Jag kan på rak arm säga att jag inte hade gjort det.
När det finns risk att familjen ska råka illa ut, då backar jag.
Mina barn ska aldrig drabbas för något på grund av de val jag gör i mitt liv.

För mig är detta sista utposten i ett land som är i sönderfall.
Människor som faktiskt vågar ställa upp för samhället och vittnar, de blir hotade och utsatta för saker. De som borde värnas.

Jag är starkt kritisk till hela det system som finns idag.
Jag förstår till viss del varför man måste visa vem man är men när det blir såhär måste man tänka om. Vem vågar vittna med risk för sitt eller sin familjs liv?
Vem vågar arbeta som polis när risken är att du blir beskjuten?
När din familj hamnar i kläm för ditt yrke?
Jag tror att de människor som känner att dessa saker går att offra är få.

Jag har suttit som nämndeman och där var det samma sak.
Ditt namn och din åsikt är utskriven.
Blir du utsatt för ett brott ska du sitta mitt emot förövaren och berätta vad denne har gjort.
Blir du vittne åläggs du att ta dig dit och vittna för annars blir du straffad.

I framtiden kommer valen stå mellan;
- Åk inte och vittna, vilket är din plikt, men få böter.
- Vittna och riskera hela din familjs liv.

Valet är nog rätt lätt för de absolut flesta och då familjen är grundstenen som samhället ska vila på bör den skyddas så långt det går. Systemet måste göras om så att den som faktiskt ställer upp inte kan få repressalier.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/annu-en-bildetonation-i-staffanstorp