lördag 10 februari 2018

Föräldradagarna åt föräldrarna!

Jag är i grunden positiv till EU men får ständigt tänka efter om det verkligen är värt det.
Storbritannien kanske gör rätt som lämnar och i mitt huvud spelas scenerna i den stora cylinderformade "riksdagen" i Star Wars upp, när den som lämnar är den som ligger bakom och startar kriget.
sr.se

Eu ska bokstavligt talat, precis som den rödgröna regering vi har, sluta bry sig om vilken förälder som ska ta vilka föräldradagar! Lägg er bara inte i!
Är man så vuxna att man kan skaffa barn så kan man nog på ett bra sätt lösa vem som ska vara hemma med barnen också.

Till skillnad från Sverige har de flesta länder bara tre-fyra månaders ledighet när man har fött barn. Sveriges regler är en utopi i jämförelse och det bör man beakta.
Förslaget i EU säger nu att det ska bli rättvist med att fyra månader ska gå till mamman och fyra månader till pappan. Det är den feministiska vänstervågen som drar fram och anser att det ingår i den kvinnliga frigörelsen att slippa umgås med sina barn.
Om din karriär nu är så viktig så skaffa inga barn!
Hur svårt kan det vara?

Vänsterpartiet har drivit detta hårt och har fått igenom ett tvång av föräldradagarna.
Pappan SKA ta ut vissa dagar.
Detta är en tydlig skillnad mellan människor i livet och på de som valde karriären för att de tror att de vet bättre än alla andra. Du kom alltså till riksdagen/regeringen och anser nu att alla andra ska ta ansvar för det du inte kan!

Min familjs problem har gissningsvis varit det motsatta jämfört med många andra. Min man har tagit det mesta av föräldraledigheten och jag har gett honom de dagar jag har kunnat.
Detta har nämligen vi ansett vara det bästa för våra barn. VI har tyckt det.
Med våra arbeten har det sättet varit det tidsmässigt bästa då vi har kunnat spendera mycket tid tillsammans med barnen. Barnen är nämligen vårt allt.

De regler som den rödgröna röran tillsammans med vissa vilseledda så kallade feminister styr in på kommer göra att fler barn kommer tvingas till dagis betydligt tidigare.
Då mamman/pappan inte kan ta över alla dagar kommer barnen få börja skolas in vid cirka åtta månader. De som driver detta tänker sig nämligen att alla människor har arbeten där man kan försvinna i fyra månader. Alla bönder tackar. Alla som driver små företag tackar. Människor i bristyrken blir tackade av hela Sverige för att de väljer sin familj.
Förstår inte de solidariska vänsterpartierna att människor behöver göra sina egna val!?

Mitt bekymmer är inte att båda ska vara lediga.
Mitt bekymmer är att alla ska tvingas in i samma fålla med hänvisningen till att båda föräldrarna ska ta sitt ansvar! Bör inte det vara upp till föräldrarna?
Och den alltid lika springande punkten är densamma; Är detta förslag skapat utifrån barnets bästa eller en politisk principfråga från feministgänget?
Min uppfattning är klar.

http://t.sr.se/2EqRarv