måndag 2 mars 2015

Vakter i framtidens skolor?

Skolproblem kan kanske lösas genom att vakter framöver ständigt kommer finnas på den utpekade och nu stängda skolan i Malmö. Jag tror inte det är en lösning och anser hela systemet för slappt.

Ett arbetsmiljöproblem att vara på skolan - sen stängdes den.
I min värld är det helt sjukt att det får fungera på detta sättet och funderar på hur mycket skolan har förändrats under de år jag har levt. Jag minns den attitydförändring jag upplevde när jag gick i sjuan tills jag började nian. När jag började högstadiet fanns en respekt för de äldsta eleverna och lärarna bråkade man inte med. Hota dem fanns inte på kartan. När jag började nian upplevde jag en stor förändring i detta tankesätt hos de som var två år yngre och efter att ha talat med många därefter känns det som om den spiralen fortsatte nedåt.
Jag skulle aldrig be en lärare fara och flyga och aldrig någonsin kaxat mot någon som var två år äldre. Det fanns inte på kartan.

Som lärare har jag blivit kallad både för det ena och det andra men oftast har det hjälpt med samtal hem till föräldrarna. Det gäller även, att som lärare, att vara stenhård. Ge aldrig efter och det är bättre att börja i en ny klass som en slags yrkesmilitär med regler för att sedan lätta på det efter hand.
Att göra tvärtom hade aldrig gått.
Den egna attityden anser jag också vara väldigt viktig.
Ibland hjälper det dock inte och denna skola verkar vara en plats där det är så.

Tyvärr går det inte att prata om allt öppet i vårt land för risken att bli kallad för något är överhängande. Att detta problemet har uppstått i en skola i Rosengård anser jag dock inte konstigt och jag ska förklara varför. Även om många vägrar se det och leker samma lek som de tre aporna som varken ser, hör eller lyssnar så är det så att det blir kulturkrockar när man kommer från ett land med vissa regler och flyttar till Sverige, som har helt andra.
I Sverige är vi jämställda.
Jag har själv upplevt det.
Problemet är pojkar i de yngre tonåren som inte har några fäder eller manliga förebilder hemma. De, som äldsta man i familjen, blir nämligen den som bestämmer över familjen. När de kommer till skolan tror de att det ska fungera på samma sätt där och redan för snart tio år sedan när jag läste konflikthantering, vilket jag har 30 högskolepoäng i, togs liknande problem upp av klasskamrater till mig. En av dem arbetade i en skola i Malmö och upplevde redan då stora problem med att hon som tjej inte fick den respekt hon skulle ha av sina elever av Y-släktet. Inte nog med att de inte visade respekt för henne så hade de kniv med sig till skolan som de hotade både henne och andra elever med. Hur skulle då detta hanteras?
Enligt mig på följande sätt: I Sverige gäller svensk lag vilket innebär att dessa elever, när de hotar någon, begår ett brott. Det är alltså polisens sak och då de inte är myndiga är det föräldrarnas problem. Klarar de inte upp det faller det tillbaka på socialtjänsten och är det då så att de fortsätter vara ett problem ska de inte vara kvar på skolan. Klarar föräldrarna inte upp dem ska de placeras och det så långt iväg som möjligt.
En lösning hade garanterat vara att enbart ha manliga lärare men jag anser det fel då Sverige inte fungerar så och bor man i detta land får man rätta sig efter den lag och det system som finns här.

Garanterat är också att de som skapar bråk på denna skola har ledare och många gånger hjälper det att plocka dem vilket även det är polisens roll. Ett land ska med lag byggas och detta är Sverige vilket betyder att våra lagar gäller och inte några lokala förmågors.
Lösningen kan omöjligt vara att varje skola som har ett gäng elever som inte klarar att anpassa sig, ska anställa vaktbolag. Föräldrarna måste ta sitt ansvar och därefter ska myndigheterna gå in och ta dessa ungdomar. Sätt dem i arbete eller lås in dem ett tag så att de ser vilken framtid som väntar dem om de inte skärper sig.

Tragiskt att det har gått så långt.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/elever-mycket-brak-och-hot