lördag 8 augusti 2015

Medborgarförslag i Sverige?

Det kan bli lagligt att odla cannabis i Finland. Om du exempelvis är MS-sjuk och får tillstånd till det då det är det bästa sättet att hindra din sjukdom. Förslaget är ett medborgarförslag vilket innebär att vem som helst kan starta ett sådant och om det får mer än 50 000 underskrifter tas det upp i Finlands regering som sedan tar det slutliga beslutet.

JA! Jag säger ja till detta! Jag tycker att medborgarförslag ska införas i Sverige!
Googlade på det och fick mig ett gott skratt så jag ska citera vad som stod på Wiki. Först förklarades det vad ett medborgarförslag är, hur många kommuner och landsting som har det och hur många förslag som kommit in sedan stod det såhär:
"Nämnas kan Melleruds kommun, som under 2007 fick mottaga hela 100 medborgarförslag av skiftande karaktär från en och samma person. Vilket ledde till att medborgarförslagsystemet avskaffades av en enig fullmäktige i juni 2007."
Haha! Gissningsvis en person med väldigt mycket åsikter och ofantligt mycket fritid!

Angående frågan om cannabis säger jag också ja. Jag är väldigt liberal i drogpolitiken och anser att Portugals system är det bästa. De har avkriminaliserat många droger och jag tror att det är rätt väg att gå. Det betyder att människor som har ett missbruk får direkt vård istället för ett fängelsestraff vilket min övertygelse säger är det bästa.

Jag hoppas att något parti tar tag i detta och ser till att det införs i Sveriges riksdag för det bör vara ett perfekt sätt att föra in frågor som många partier anser vara känsliga. Kommer de genom medborgarförslag kan de inte säga nej åt att, åtminstone, titta på det.
Framåt för mer demokrati!

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/att-odla-cannabis-och-lamna-euron