tisdag 8 december 2015

Fördela ansvaret?

Innan kraven ändrades och standarden sänktes hade asylsökande i Sverige det sämre sett till yta än vad en mink har. Menar jag då att asylsökande är mindre värda än minkar?
Självklart inte. Jag anser dock att det har gått för långt när våra djurskyddslagar behandlar djur betydligt bättre än lagarna ser till hur människor får ha det.

Alla som har velat se har gjort det i många år. Sverige kommer kollapsa och det är en tidsfråga innan skatterna höjs drastiskt. Nu ska de asylsökande få bo i sovsalar. Husvagnar och stugor fungerar också bra bara dessa människor får tak över huvudet. Förstår inte alla ledande att det krävs ett omedelbart stopp när vi inte kan ta emot och behandla de människor som redan finns här på ett bra sätt?
Det är ju inte så att detta skedde över natten heller, även om de flesta riksdagspartier påstår det.

svt.se
Människor flyr kriget och jag har full förståelse för detta. Jag anser verkligen att Europa ska ta sitt ansvar. Sverige fyllde upp och breddade sitt ansvar, enligt mig, för ett par år sedan. Den stora frågan är nu då vad alla de andra länderna gör?
Om vi bortser från Europa och ser till länder som ligger med betydligt kortare farled än till Sverige så hamnar vi i Qatar, Kuwait, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Detta är länder med en god ekonomi som har kapacitet att hjälpa flyktingar. Varför sätter ingen press på dem att göra någonting?

Sveriges regering, de som varit lite naiva, har trott att detta lilla land ensamma skulle klara av detta. Diskussionen är nu flyttad till att alla EU-länder och Europa ska klara detta! Om alla människor i dessa länderna flyr så räcker inte Europa. Syrien beräknades 2012 ha cirka 22,5 miljoner innevånare. Detta innebär dubbelt så många som i Sverige. Afghanistan beräknas ha cirka tio miljoner innevånare till. Ska då över femtio miljoner människor fly till Europa när de slipper de farliga resorna över havet om de söker sig söderut?
Varför sätter inte Europa press på övriga världen och då främst de rika länderna precis nedanför?

Under tiden som länderna jag nämnde ovan har tagit emot noll asylsökande ska Sverige vara hela världens dåliga samvete. Danmark har inte tagit emot några jämfört med oss men de går nu ut och tuffar till sina regler ytterligare medan det i Sverige förs en dialog om hur vi ska göra samtidigt som människorna som kommer hit inte kan få tak över huvudet. Förr eller senare tar stugor, husvagnar och sovsalar med slut.
Vad ska vi göra då?

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/kraven-pa-asylboenden-sanks