tisdag 1 december 2015

Patienten i fokus.

Vad är viktigast?
Är patienten till för vården eller vården till för patienterna?
För mig är det väldigt enkelt, vården ska anpassa sig till patienten. Allt annat är fel.
Om vården då drivs i offentlig eller privat vård, det spelar inte mig någon roll.

Igår hade landstingsfullmäktige i Blekinge uppe min motion om att ofrivilligt barnlösa fritt ska få välja klinik att söka hjälp hos, bara kliniken är godkänd av Socialstyrelsen. Den rödgröna röran som styr i landstinget ansåg självklart inte att detta var bra men jag fick igenom en återremiss så att det görs en ordentlig utredning. Förhoppningsvis.


På ett sätt ska jag säkert vara glad för om inte lagen sedan den första januari i år varit tvingande om att patienten själv ska få välja vård så hade alla i Blekinge fortsatt blivit tingade att åka till RMC i Malmö. Nu kan ju faktiskt våra par i Sverige söka sig till offentligt IVF-vård!

Detta finns på sex ställen i Sverige; Uppsala, Huddinge, Göteborg, Linköping, Örebro och Malmö, så grattis! Trivs ni inte med RMC i Malmö? Ni kan då åka till någon av de andra klinikerna..

Detta är typiskt de rödgröna som hellre stampar kvar på samma plats för att de principiellt tycker att de har rätt. Vad som helst bara inte patienterna söker privat vård. Vilket är då viktigast?

Deras princip eller patientens bästa?

Vad är då patientens bästa? D

et kan inte jag bestämma men jag anser att varje person själv kan ta ansvar för det. Faktum är dock att den rödgröna majoriteten i Blekinge på ett väldigt fult sätt påstår att patienten är deras fokus när de sedan tvingar de par som har problem att åka till just RMC i Malmö. RMC är på många sätt bäst. De är bäst på att vara sämst!

I de sista sex årens sammanställningar av alla Sveriges IVF-kliniker kommer nämligen just Reproduktivt Centrum i Malmö sist eller näst sist i både bemötande, delaktighet och information. De är allt annat än patientvänliga. Det hade säkert gått att ha överseende med detta om de var riktigt duktiga men faktum är att de har sämst resultat i hela Sverige gällande färska IVF-försök samt är näst sämst i hela landet med frysta embryon.
Paren som vill ha barn men behöver hjälp med detta ökar sina chanser att föda ett barn med 10% genom att byta klinik i Malmö. Genom att flytta sig till exempelvis Cura Öresund en kilometer bort så är sannolikheten betydligt större att de ska få bli föräldrar.
Vad är då viktigast?

Principen om vilken vård som den rödgröna röran tycker är bäst eller patienten?

RMC har i dagsläget hand om all offentlig vård från hela södra Sverige vilket resulterat i att de, förutom att de är otrevliga och inte gör det bästa jobbet, har långa väntetider. De behöver inte bry sig om att vara varken effektiva eller snabba då alla ändå är tvingade dit. På vilket sätt hjälper detta patienten?


Mina erfarenheter är exakt desamma som statistiken säger. Patienterna hos RMC är som sillar på ett löpande band. Du är någon som de har tvingats ta när de helst inte vill hjälpa dig alls. Statistiken säger att deras medicinska vård anses vara i snitt med alla andra kliniker. Då ska man väldigt noga tänka på att de som fyllt i de lappar som statistiken bygger på, inte har någon annan erfarenhet än av just RMC och statistiken på att de är sämst i Sverige visar tydligt på att deras medicinska kunskap kanske är höga i nya patienters ögon men deras resultat är dåliga. Varför vill då den rödgröna röran tvinga dit alla par i Blekinge som har svårt att skaffa barn?

Vad gör att dessa politiker anser att de har rätt att ta dessa beslut?
Tror de verkligen att många väljer att åka till någon av de andra offentliga klinikerna istället?

Någon kanske väljer en annan stad för att de känner någon där men med tanke på dagarna detta tar lär ingen i längden ha råd att stanna där. Vilka gynnas då av detta?
Jo, de som har råd att direkt vända sig till en privat klinik eller de som har pengar och kan betala för resor och övernattning någon annanstans.
De rödgröna som anser dig vara solidariska..


Allt annat än att låta paren själv välja vart de vill få vård är inhumant. Jag hoppas att de går igenom motionen och ser till att svara på attsatserna denna gång så att det sedan kan tas upp, röstas om och ge patienterna bästa möjliga vård som de själv fritt får välja.
Överallt.

Jag bifogar motionen medan:

(Tyvärr utan bilder.)

2015-02-04

Motion angående IVF-kliniker
Cirka tio procent av alla par i Sverige räknas som ofrivilligt barnlösa och det man gör för att få hjälp är att söka sig till Landstinget Blekinge. Efter väntetid och en mindre utredning som konstaterar att någonting inte stämmer hänvisas alla patienter i vårt län till RMC, Reproduktionscentrum i Malmö.

De som kommer till RMC har inga barn tidigare, inga erfarenheter av hur systemet fungerar och blir här satta i kö för att göra om de tester som landstinget Blekinge genomfört. Räkningen skickas till vårt landsting och det kan ta patienten långt över ett år att komma fram i den kö RMC säger sig ha.

Av egen erfarenhet kan jag berätta att bemötandet de ger är allt annat än trevligt.
De par som söker hjälp är redan utsatta men det finns ingen medkänsla från denna klinik utan par behandlas på löpande band. Trots att man har stått i kö en längre tid så är det sedan inte säkert att man kommer till när det är dags. Trots att kroppen är ”klar”, efter medicineringarna kvinnan får gå igenom, kan man inte räkna med att få komma ner och göra ett försök då de då hänvisar till att det finns fler par i kö.

Jag hänvisar här intill till den enkät RMC tvingats göra de sista åren. Q-IVF, som är det nationella kvalitetsregistret för assisterade befruktningar, listar alla de klinker i Sverige som gör detta. (http://www.ucr.uu.se/qivf/index.php/behandlingsresultat)

RMC ligger i botten på alla mätningarna och är sämst i Sverige, enligt patienterna, inom tillgänglighet och delaktighet. Den ende mätning där patienterna anser att de är medelmåttiga är den medicinska men här ska alla vara medvetna om att dessa patienter, par, inte har någon erfarenhet av något liknande då RMC enbart ”erbjuder” sin hjälp till par som inte tidigare har barn.
De har alltså ingenting att jämföra med.

Tittar man under ”Jämförelser 2010”, tabell 1a, kan man se att utöver det att RMC inte är patientvänliga, har de sämst statistik i hela landet på antalet förlossningar från färska embryon. Statistiken under tabell 1e visar att embryon som återförs efter frysning inte heller är deras starka sida för här är de näst sämst i hela Sverige.

Detta betyder att paret, genom att enbart byta IVF-klink, ökar sina chanser att både bli gravida och få ett barn med cirka tio procent. Genom att välja den klinik som ligger ett stenkast från RMC kan paret räkna med att de betydligt lättare kommer bli föräldrar.

RMC berättade ständigt hur mycket de hade att göra och vilken kö de har. Förvåningen när man slår samtal runt till de andra klinikerna är stor. De erbjuder en första träff inom en vecka och startar sedan utredning, om det behövs, och genomför en insättning inom två månad. Samma sak tog RMC minst ett år. Trots detta är det en marginell prisskillnad både för att göra utredningar och insättningar på de olika klinikerna.

De som är ofrivilligt barnlösa får i dagsläget tre försök, eller sex poäng, betalda av Landstinget Blekinge, OM de använder dem hos RMC i Malmö. Detta trots det uppenbara faktum att de inte klarar av den belastning de har då landstinget Blekinge inte är det enda landsting som använder dem. Genom att paret själv bestämmer var de vill att sina försök ska genomföras slipper de den kö denna klinik har förutom det faktum att sannolikheten att bli gravida ökar avsevärt.
Paret kan dessutom välja den klinik som passar dem bäst.
Landstinget Blekinge bör sträva efter att detta, som är så känsligt för så många, ska ske så fort och smidigt som möjligt. Kostnaden finns redan för dessa par och att bestämma till exempel en summa de kan få retroaktivt vid uppvisande av en räkning är betydligt bättre än att de ska vänta i år på att få bli föräldrar. För vissa finns inte ens tiden att vänta.

Jag kan inte säga vilket system som fungerar bäst men det avtal vi har med RMC idag är uppenbarligen inte tillfredsställande för patienten.

Jag föreslår därför

Att Landstinget Blekinge utreder möjligheten att de ofrivilligt barnlösa själv ska få välja vilken klinik godkänd av Socialstyrelsen de vill spendera sina betalda försök hos

Att Landstinget Blekinge ser över vilket system som kan användas för att de ofrivilligt barnlösa själv ska få bestämma över sina betalda försök samt

Att Landstinget Blekinge genomför det system som ger de ofrivilligt barnlösa rätten att välja vilken klinik, godkänd av Socialstyrelsen, de vill spendera sina betalda försök på.


Emilie Pilthammar
Moderaterna