torsdag 19 januari 2017

En självklarhet!

Välkommen till Sverige och svensk skolgång.
Här ingår det att du ska kunna simma och du ska delta i religionsundervisningen.
Idrott ingår och likadant gäller det med sexualundervisningen.
expressen.se

EU säger nu stopp.
Skolor får inte längre gå med på föräldrars krav om att barnen inte ska delta i exempelvis simundervisningen. Det ingår nämligen.
Skolor ska inte heller dela upp undervisningen utefter vilket kön eleverna har.

För mig är det märkligt att det har fungerat innan då det ska vara en jämbördig skola. Alla skolor ska vara lika bra oavsett var du går och alla elever ska få samma kunskaper.
Redan för tio år sedan var detta med elever som vägrade delta i viss undervisning ett problem.
Jag vet att en skola i kommunen hade problem med att elever inte fick vara med i sexualundervisningen då det gick emot deras tro.

Oavsett vilken religion man väljer att tillhöra, vilken gren i religionen eller vilket land man kommer från, anser jag inte att några undantag från reglerna ska finnas.
Laestadianerna i Pajala har sluppit delta i dans på idrotten och vann till och med om detta i domstol, mot Skolverket som i mina ögon gjorde helt rätt.
I Sverige går man i skolan och då sköter man alla de uppgifter som ingår.

Om svensk skola plötsligt skulle undanta elever från vissa saker hade det blivit en katastrof för den jämlikhet vi strävar efter.
Vi gör inte skillnad på någon utan det är alltid samma regler, oavsett hur du råkar se ut eller vilken Gud som drar, eller inte drar, i dina trådar.

http://www.expressen.se/nyheter/stopp-for-att-hindra-barn-fran-simundervisning/