söndag 14 januari 2018

Stackars pappan..

Det blev fängelse.
Pappan kände sig så pressad av sina släktingar att han tänkte könsstympa sina döttrar.
Välkommen till det moderna landet Sverige!
svt.se

I Sverige har barn rättigheter och de är lika för flickor och pojkar.
Vi gör ingen skillnad på barn.
Vi slår inte barn, skär inte i dem och bestraffar inte dem speciellt hårt.
Många barn här är istället bortskämda med miljoner leksaker de inte leker med och fritidsaktiviteter alla dagar. Istället för att barnen ska hjälpa till för mycket hemma med maten och syskon så får de helt enkelt vara barn.
Det kanske känns fel i många delar av världen men i Sverige är det rätt.

Om en man inte har tillräckligt mycket mod för att stå upp för sina barn när han bor i ett land som är så öppet som vårt, ska han inte kallas för pappa.
En pappa ska omöjligt godkänna en misshandel av sina döttrar.
En misshandel som de ska leva med under hela sitt liv.
Om en man är så rädd för sin familj ska han inte skaffa barn.
Det skaffar man när man är vuxen och kan stå på egna barn.
När man kan sätta barnens bästa framför sitt eget.

Denna familj har sökt asyl i Sverige men fått avslag varpå han kände sig tvingad att genomföra en könsstympning. För mig borde lagen här stå väldigt klar då jag inte tror att hans eller fruns tankar försvinner för att de flyttar på sig. Jag anser att barnen ska omhändertas och ges uppehållstillstånd medan föräldrarna kan skickas hem direkt.
Vi säger att vi i Sverige ser till barnens bästa och detta är då det enda sättet att göra det på.
Vi måste tro på barnen och deras rättigheter.

Jo, det är en rättighet att ha tillgång till sina föräldrar men när föräldrarna är de som skadar sina barn ska detta upphöra. De kan då inte längre räknas som föräldrar då de inte ser barnens bästa.
Barnens bästa i Sverige är att man inte skär på delar på kroppen på grund av ett religiöst stenålderstänk.
Vi är för moderna för det.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/blekingepappa-overklagar-konsstympningsdom