lördag 24 januari 2015

Dax att tidigarelägga betygen ytterligare?

En fråga som delar partierna och Sverige. Ska betyg sättas på elever från fjärde klass?

Betyg är för mig ett verktyg för att visa var eleven ligger, för eleven själv samt föräldrarna. Föräldrarna ser betygen då de måste skriva under dem och skillnaden mellan nu och sen är för mig hårfin. Jag ser inga problem med att sätta betyg från första klass.

gymnasium.se
Undersökningar som har gjorts och när elever intervjuas, visar att de till stora delar är positiva. Detta ser jag som ett bevis på att det främst är vuxenvärlden som anser att det är jobbigt och där ser jag två poler. Den ene polen tycker det är jobbigt att eleverna ska bli bedömda, vilket de blir hela tiden oavsett om de vill eller inte. Den andre polen säger att lärarna inte hinner med detta också.
Jag är fullt medveten om att lärarna har mycket att göra men att sätta ett betyg är inte värre än att sätta ett skriftligt omdöme och det ska de göra redan idag.

Mitt fokus ligger på vad som är bäst för eleven och för mig är det att få betyg. Desto tidigare, desto bättre, då eleverna i så fall vänjer sig från början. Betygen ska ses som något positivt och inte något som ska sänka eleven och där ska föräldrarna hjälpa till.
- Ok, du fick ett E, men nästa termin! Då ska vi hjälpas åt så att du får ett bättre betyg!

Jag vet om att alla föräldrar inte fungerar såhär men då ska skolan vara den stöttande poolen. Som det såg ut när jag själv gick i skolan ansåg jag då, och gör fortfarande, vara en katastrof. Vi fick betyg från åttonde klass och då var betyget G, VG eller MVG utöver IG eller ett streck.
På proven stod det många gånger med ett plus eller minus som sedan aldrig kunde räknas. När vi gick i åttonde klass var det dessutom redan för sent att försöka få de skoltrötta eleverna motiverade till ett bra betyg. Hade då betyget varit en aktuell del sedan tidig skolgång så hade det inte varit något konstigt för dem och alla parter hade sett redan från början när stöttningen skulle börjat.
Skolan hade då heller aldrig kunnat påstå att de gjorde allt de skulle för om eleven haft ett dåligt betyg i ett ämne under många år, måste skolan visa vad de gjort för att hjälpa.

Allt handlar om hur man lägger fram denna fråga och jag är väldigt positiv till att betyg ska komma så tidigt som möjligt för eleverna.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/politisk-strid-om-betyg-i-fyran