lördag 3 januari 2015

Islam vs judendomen

Grupper av människor ska inte sättas mot varandra men jag kommer nu, mot mina principer, att göra det för jag tycker medierapporteringen är så fruktansvärt snedvriden.

Jag har vid flera tillfällen tidigare tagit upp judarnas situation i Malmö. Jag har skrivit och länkat till programmen och artiklarna som redogör för hur judars vardag i just Malmö ser ut. Den är likadan i hela landet men värst är det i Malmö. Deras synagoga får aldrig vara ifred och judiska barn blir ständigt utsatta i skolan. Vissa elever får inte gå i samma klass som judar, för de andra elevernas föräldrar. En lärare har vittnat om att elevers föräldrar förbjudit dem att gå till hennes lektioner just på grund av att hon är judinna. De som öppet är judar kan inte gå i sin traditionsenliga klädsel utan att bli förföljda, spottade på och misshandlade. Detta har inte bara skett nu utan under många år vilket har gjort att deras församlingsmedlemmar flyr över sundet. Dessa människor väljer efter hand att flytta till Danmark där de är betydligt mer fredade än vad de är i Sverige.

sydsvenskan.se
Moskéer har de sista veckorna utsatts för olika attentat och jag tycker det är fruktansvärt. Det är precis lika hemskt för dem som för alla andra religiösa grupper oavsett vilka de är. Den stora frågan är dock: Uttalar någon sig varje gång synagogor har blivit utsatta?
Får judarna stöd och demonstrationer för sin utsatthets skull?
Jag kan ha missat nyheter men hur jag än letar på nätet så har jag väldigt svårt för att hitta någonting om dessa händelser. Hade det inte varit för att jag har länkarna sparade så hade jag inte ens hittat dem.

Jag är varken muslim eller jude och kommer aldrig bli något av det.
De ska dock behandlas lika. Precis som alla andra religioner eller religiösa tillhörigheter.

Varför gör då media skillnad? Varför är rapporteringen inte lika stor?
Min fasta övertygelse är, att det handlar om vilka media tror är gärningsmännen.
Misstro mig om ni vill, påstå jag har fel och motbevisa mig gärna!
Faktum är att de som utsätter judarna för hat till stora delar är muslimska män från mellanöstern vilket inte är mina ord utan judarna och polisens.
De som utsätter muslimerna är gissningsvis yngre svenska män men det är min gissning.
Hänger du ut yngre svenska män händer ingenting.
Hänger du ut en man från mellanöstern som har islam som sin religion så kommer du direkt bli kallad för främlingsfientlig. Du är självklart rasist om du anser att det enbart är de som utsätter judarna för hat! Faktum är dock att de har inskrivit i sina författningar att Israel, med judarna, ska utrotas och detta har de tagit med sig till Sverige och trots att vi i vårt land har religionsfrihet accepterar de det inte.
Deras hat sitter för långt inne.
Vad görs då åt detta?
Får judarna extra skydd och får denna antisemitism den uppmärksamhet den måste få?
Nej, istället låter vi en man som öppet förnekar staten Israels existens att bli bostadsminister. Fantastiskt genomtänkt!
Detta hjälper verkligen dessa människor.

Gör då Sverige skillnad?
I mina ögon är svaret väldigt enkelt: Ja. Vi gör skillnad på människor efter vilken religion de har och jag anser att det är fruktansvärt. För mig är alla människor lika mycket värda, oavsett om de är judar eller muslimer, och jag skulle aldrig göra någon skillnad.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/manifestation-for-sveriges-moskeer
http://emiliepilthammar.blogspot.se/2013/05/antisemitismen-i-malmo.html
http://emiliepilthammar.blogspot.se/2013/07/skillnad-beroende-pa-vem-man-hatar.html
http://emiliepilthammar.blogspot.se/2014/08/hata-ratt.html