söndag 11 januari 2015

Rättvist?

Om du flyr från Syrien så är du välkommen hit på livstid men om du som Maria Gevokiyan är född här och placerad i familjehem som nyfödd, samt har blivit över tre år gammal. DÅ är det inte säkert att du får stanna då dina biologiska föräldrar ska utvisas till sitt hemland Armenien.
Är det rättvisa?

kuriren.nu
Kommer du från Syrien eller dess region kan du slänga dina ID-handlingar, vägra lämna fingeravtryck och betala dig en resa genom hemska och krokiga vägar till Sverige. Väl här får du uppehälle och mat, även om du kanske inte är nöjd med något av det, samt pengar varje dag. Du får dessutom permanent uppehållstillstånd. Grattis!
Föds du här och växer upp i en svensk familj ska du skickas till hemlandet den som födde dig hade. Hur i hela världen kan någon, oavsett ställning, anse att detta är ok?

Självfallet är det så att vi har lagar och de ska följas men någonstans måste den mänskliga faktor, och speciellt FNs barnkonvention komma in. Barn är barn oavsett vems de är och att skicka ett barn till ett land de aldrig mött blir fel. Flickan är tre år gammal och vet inget annat än den familj hon har. De är hennes familj och hon pratar svenska.
Hon har bra förhållanden men ska skicka ut ur vårt land!
När ett barn har bott placerat i tre års tid kommer familjehemmet få frågan om de vill göra en vårdnadsöverflyttning och den är sedan definitiv. Skynda på den processen och låt familjehemmet bli henne familj även på pappret så är problemet ur världen.
Detsamma gäller hennes bror.

Människor som kommit hit kan begå brott och bli dömda men utvisade?
Nix. De har alltid någon ömmande omständighet som gör att de kan stanna.
Gränserna är i princip öppna in i Sverige, för alla. Utom dessa barn.

Alla andra beslut än att Maria får stanna i Sverige och i detta familjehem är sjukt.
Jag håller tummar och tår för att denna familj fortsatt ska få vara hel.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/okat-hopp-for-maria
http://emiliepilthammar.blogspot.se/2014/05/migrationsverket-halla.html