söndag 9 april 2017

Att släcka bränder..

Så kallat ensamkommande barn har inte behandlats rätt och JO säger att kommunerna har fungerat som brandmän som enbart släcker bränder istället för att motverka dem.
svt.se

Att vara familjehem är inget man ska ta lätt på och jag var väldigt kritisk mot alla fantastiska människor som dök upp i början av den våg som invandrade till Sverige.
Plötsligt ville flera människor vara familjehem och kontaktpersoner.
Alla var så godhjärtade och fantastiska!
Det faktum att det varit kris och brist på familjehem i Sverige under många år, det har de inte haft en aning om.

De tonårspojkar som kom utan vårdnadshavare placerades i familjehem som var allt annat än lämpliga. Droger, alkohol och misär.
JOs kritik är berättigad men jag undrar om det hjälper i längden.
Nästa gång någon ska vara fantastisk och hålla ett tal om öppna hjärtan, då är det bäst att systemet är uppgraderad för att klara av den mängd människor som tänker ta sig hit.

Detta lär kräva sin tid för det var inte bra innan flyktingvågen och det är det definitivt inte nu. Många som arbetar på socialen är unga och nyutexaminerade. De har ingen aning om hur verkligheten egentligen ser ut utan har skolans bild. Bristen gör sedan att de kan få de tunga fallen vilket gör att de väldigt snart går in i väggen och byter yrke.
Som en följd i detta drabbas de barn som verkligen behöver hjälp.

Artikeln tar upp pengar.
Att många plötsligt blev godhjärtade på grund av pengar.
Blir någon förvånad?
Jag vet exempel med människor som erbjudit sina sommarstugor till Migrationsverket i tron att de skulle få betalt med många hundra kronor för varje person som bodde där. Per dygn.
När de sedan fick veta att de skulle få vanlig hyra var det inte längre intressant.
Hjärtat är verkligen på det rätta stället då.

Sverige ska självklart stå upp och hjälpa människor i nöd.
Vi måste dock se till att de som kommer får en human och riktig bedömning som ger dem det stöd och den hjälp de behöver. Barn från krigsområden skulle per automatik få en psykolog att tala med.
Barn kan aldrig hjälpa varken att de finns till eller vad som händer runt dem.
Barnen ska skyddas in i det sista.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/jo-kritik-mot-hanteringen-av-ensamkommande